Capio
Capio
Capio
På bilden ser vi den nya behandlingen av förmaksflimmer användas.

Ny behandling av förmaksflimmer – Arytmicenter först i Sverige

6 oktober 2022

Idag har ungefär 350 000 patienter i Sverige förmaksflimmer, men det är bara en bråkdel av dessa som får effektiv behandling. Capios Arytmicenter på Södersjukhuset i Stockholm är först i landet med att införa den nya behandlingen PFA - Pulsed Field Ablation, som är både säkrare, effektivare och snabbare än de tidigare metoderna. Nu har ett trettiotal operationer genomförts för första gången i Sverige.

Arytmicenter

För mer information besök vår hemsida.

– Sedan den 16 augusti har vi genomfört ett trettiotal operationer med den nya tekniken. Det vi redan nu kan se är att resultaten är väldigt goda och att det inte skett några komplikationer för våra patienter, säger Anders Englund, VD för Arytmicenter.

Metoden kallas PFA - Pulsed Field Ablation, och innebär att man i stället för att värma eller frysa runt lungvenerna, levererar korta högenergichocker runt dessa.
– Tekniken har funnits i några år och utvärderats på ett 30-tal kliniker utomlands. Studier visar att chansen att uppnå flimmerfrihet med en PFA-behandling är större och risken för komplikationer är lägre, jämfört med tidigare behandlingsmetoder, säger Anders Englund, VD för Arytmicenter.

Lägre risk för komplikationer


Komplikationsrisken är redan med befintliga tekniker väldigt låg men de få komplikationer som förekommer är allvarliga. Tekniken bakom den nya behandlingen PFA innebär en kraftigt minskad risk för komplikationer.
– Vi vet att denna nya behandling har väldigt låg risk för komplikationer. Behandlingen är dessutom mer effektiv och går snabbare vilket gör att vi kan behandla fler patienter, säger Anders Englund, VD för Arytmicenter.

En av våra vanligaste folksjukdomar


Förmaksflimmer är en av våra vanligaste folksjukdomar i Sverige idag. Ungefär 350 000 personer har diagnosen idag och många väntar på behandling. Arytmicenter uppskattar att man kommer kunna behandla cirka 450 patienter per år, med den nya tekniken.
– Vi är stolta över att vara den första kliniken i Sverige som kommer att införa denna nya behandlingsmetod. Vi vet att denna metod kommer göra stor skillnad för våra patienter med förmaksflimmer, avslutar Anders Englund, VD för Arytmicenter.

Vem kan få behandlingen?


Arytmicenter har avtal med Region Halland och Västra Götalandsregionen. De patienter som erbjuds denna nya behandling behöver remiss från sin vårdgivare och valet av behandlingsmetod sker alltid i samråd mellan vårdgivare och patient.

Kontaktperson för frågor


Kontakta Anders för frågor om den nya behandlingsmetoden eller om du är intresserad av att göra ett reportage på Arytmicenter. Press och media är välkomna att besöka mottagningen.

Anders Englund, VD för Arytmicenter
anders.englund@arytmicenter.se
Tel: 0766 33 60 00

Arytmicenter

För mer information besök vår hemsida.