Capio
Capio
Capio
Elin Åberg, barnmorska på Capio Vårdcentral Vallby

Cellprovtagning – din billigaste livförsäkring

20 oktober 2022

Att gå och ta sitt gynekologiska cellprov är idag gratis i Sverige. Ändå uteblir ungefär en fjärdedel av de som kallas. Enligt Elin Åberg, barnmorska på vår barnmorskemottagning i Vallby, finns det en okunskap och en viss rädsla kopplat till cellprovtagning.

Gynekologisk cellprov

Läs mer om cellprov och hur du hittar till våra mottagningar.

- En gynundersökning i sig kan vara jobbig och många kvinnor jag träffar har berättat att de inte haft några besvär och därför bortprioriterat den gynekologiska cellprovtagningen. Men cellförändringar märks oftast inte förrän det har utvecklats till cancer och därför är det viktigt att kvinnor får rätt information och kommer på sin cellprovtagningskallelse, säger Elin Åberg.

En av anledningarna till att vissa drar sig från att ta sitt cellprov kan vara att undersökningen upplevs som obehaglig, men också på grund av missledande information till varför provtagningen görs.

Viktigt att gå på sina screeningar

Första gången en kvinna kallas är vid 23-års ålder och erbjuds därefter gynekologisk cellprovtagning var tredje år fram till 50-års ålder. Därefter kallas kvinnor var sjunde år fram till att de är 65år, i vissa fall även upp till att de är 70år. Den vanligaste orsaken till cellförändringar är HPV (Humans papillomvirus), som sprids mellan personer i nära kontakt via hud eller slemhinnor. Då cellförändringar inte ger några symptom eller besvär, kan du ha HPV utan att veta om det och hittas genom ett gynekologiskt cellprov.

- Det tar vanligtvis flera år innan cellförändringar utvecklas till cancer. Därför är det så otroligt viktigt att gå på sina screeningar. När vi hittar en cellförändring i ett tidigt skede är det lättare att åtgärda och minskar lidandet för kvinnan, fortsätter Elin.

Egenprovtagning och vaccin mot HPV

Ett alternativ till cellprovtagning är egenprovtagning (hemtest). Det är inte tillgängligt överallt, men många regioner har infört detta. Med egenprovtagning får vi reda på om någon har HPV och eftersom det är den största boven till livmoderhalscancer är det ett jättebra alternativ.

- Vaccinet mot HPV är ett annat bra exempel för att minska risken för livmoderhalscancer. Det verkar förebyggande och ger ett långvarigt skydd mot cellförändringar. I Sverige ingår idag ett kostnadsfritt vaccin mot HPV med Gardasil i barnvaccinationsprogrammet och erbjuds via skolhälsovården. Då vaccinet har bäst skyddseffekt innan sexdebut, erbjuds det till flickor och pojkar redan i årskurs 5–6. Det är inget tvång men alla skolor i hela Sverige erbjuder detta och är ett jättebra ställningstagande, avslutar Elin.

Varje år är det runt 550 kvinnor som får livmoderhalscancer. Ju fler kvinnor som går och tar sina cellprov, desto fler cellförändringar kommer vi hitta i tid och kunna bota 9 av 10 kvinnor.

Investera i din billigaste livförsäkring - gå på din nästa cellprovtagning!

Gynekologisk cellprov

Läs mer om cellprov och hur du hittar till våra mottagningar.