Capio
Capio
Capio
Kollegor på arbetsplatsen

Teambaserad vård införs på vårdcentral i Helsingborg

8 november 2022

Teambaserad vård ökar nöjdheten bland patienter och stärker samhörigheten bland personalen. Nu har Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia valt att implementera teambaserad vård, för att öka sin tillgänglighet och arbeta för ett starkt och hållbart arbetsklimat på vårdcentralen.

Mer om vårdcentralen

Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia erbjuder dig ett brett vårdutbud, digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs.

På Capios Vårdcentral Helsingborg Olympia innebär teambaserad vård att verksamheten är indelad i tre team där läkare och sköterskor i större utsträckning arbetar tillsammans. Oavsett hur patient väljer att kontakta vårdcentralen, garanteras en fast vårdkontakt genom hela patientbesöket. 

– Vid uppsättning av arbetssättet handlar det främst om att bestämma hur många yrkesprofessioner som ska ingå i ett team. Vi bestämde oss för att verksamhetens sjuksköterskor och läkare skulle delas in i tre team innehållandes 3 läkare och två till tre sjuksköterskor i respektive team, säger Ida Knutsson, verksamhetschef på Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia.

Teamen bestämmer tillsammans

Alla inkommande ärenden sorteras av mottagningens sekreterare eller receptionist och fördelas till de olika teamen. Därefter tar teamets sjuksköterska vid. Dagligen rondar teamen och tillsammans bedömer vilken vård och vårdnivå som patienten är i behov av. Ansvarig sköterska återkopplar sedan till patient samma dag och för så till vida all dialog med patienten.

– Nu har vi varit i gång med det nya arbetssättet i drygt en månad och kan redan se en högre patientnöjdhet samt ett stort engagemang för teamarbete hos personalen, säger Ida Knutsson.

Positiv återkoppling från både patienter och personal

Vårdcentralen har sedan tidigare en hög patientnöjdhet, men vill hela tiden hitta nya och bättre arbetssätt för att öka sin tillgänglighet och arbeta för ett starkt och hållbart arbetsklimat. Sedan den 1 oktober har vårdcentralen arbetat med det nya teambaserade arbetssättet och märker redan fina resultat.

– Vi har än så länge endast haft positiv återkoppling. Såväl från personal som patienter. Vi ser att vår tillgänglighet ökar och att vårt arbete med att sänka trösklarna för våra patienter bara blir bättre, avslutar Ida Knutsson, verksamhetschef på Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia.

Mer om vårdcentralen

Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia erbjuder dig ett brett vårdutbud, digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier