Capio
Capio
Capio
Capio Gastro Center

Capio Gastro Center Skåne – Sveriges fjärde bästa arbetsplats

24 mars 2023

“Great place to work” är världens största medarbetarundersökning. I år kom Capio Gastro Center Skåne på fjärdeplats när Sveriges bästa arbetsplats 2023 skulle utses bland hundratals bolag. Med nästan full pott på stolthet över den egna arbetsplatsen och kamratskap hamnade kliniken i topp. Lina Vigren, som även var nominerad till årets inspirerande ledare och en av tre finalister till priset, är VD på verksamheten. Hon berättar att hennes och alla chefers viktigaste jobb är just arbetsmiljön – att skapa en hållbar arbetsplats där man trivs och kan stanna. Just trivseln tror hon är en av flera faktorer som gör att kliniken heller inte har så svårt att rekrytera, vilket många andra vårdverksamheter har.

Mer om Gastro Center Skåne

Här kan du läsa mer om Capio Gastro Center Skåne och komma i kontakt med verksamheten.

Personalomsättningen hos oss är låg. Av de första medarbetarna som anställdes när verksamheten startade 2010, jobbar flertalet fortfarande kvar. De som går i pension kommer inte sällan också tillbaka som timanställda, säger Lina Vigren. 

Medarbetarundersökningen redovisas i tre kategorier; stora bolag över 250 medarbetare, mellanstora bolag, som är den stora andelen, med 50–249 medarbetare och småbolag med mindre än 50 anställda. Capio Gastro Center Skåne ingår i kategorin mellanstora bolag med sina dryga 70 medarbetare. Undersökningen har de gjort vartannat år i flera år. 

Medarbetarna svarar på 62 frågor som handlar om trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Vi hade för ca 10 år sedan en tuff period när verksamheten nästan gick omkull efter vi förlorade ett avtal. Men de som vi behövde avslutas då har vi kunnat återanställa igen, och vi är idag ett väldigt sammansvetsat team, berättar Lina Vigren.

Stark lojalitet och värdegrund på arbetsplatsen 

Lina berättar att bolaget har växt rejält de senast tre åren – fått utökade lokaler och fler medarbetare, men man har ändå lyckats behålla bolagets familjära känsla som funnits med sedan start. 

När vi fattar beslut tänker vi ofta på “Vad blir bäst för patienten?” Hos oss arbetar handplockad och högspecialiserad personal som verkligen älskar sitt jobb, säger Lina Vigren. 

Medelåldern är lite högre eftersom personalen har lång erfarenhet och har arbetat på flera olika ställen tidigare. De har kommit fram till att det är det här man vill jobba med vilket gör dem trygga.  

Många av medarbetarna har över 20 års erfarenhet av just den här typen av operationer. De vet hur det ska vara och känner igen när något går fel eller avviker och kan tidigt justera. Genom att vi även deltar i samtliga nationella register inom våra områden får vi också återkoppling på vår prestation. Vi är noga med att analysera dessa resultat och återkoppla till verksamheten för att ständigt förbättra oss, något som också lett till att kliniken idag ligger väldigt väl till i de flesta kvalitetsregister, säger Lina Vigren.  
 

Högspecialiserad kirurgi med kontinuitet för patienterna 

På Capio Gastro Center Skåne utförs högspecialiserad kirurgi och endoskopi. De är specialister inom endokrinkirurgi, urologi, allmänkirurgi och endoskopier (både gastro- och koloskopier).  

Kontinuiteten tror jag är en annan framgångsfaktor. Samma team följer patienten hela vägen och samma läkare följer patienten från nybesök till operation, till återbesök. Personal och patienter hinner prata med varandra och detta skapar trygghet för patienten. Vi är fortfarande en liten och personlig klinik, trots att vi har växt från ett halvt våningsplan till en stor klinik på drygt 1700 kvadratmeter, ca 15 000 besök och drygt 2500 operationer årligen, så finns den familjära känslan fortfarande kvar, säger Lina. 

VD:n tar ekonomiskt ansvar även för enheterna 

Lina har varit på kliniken i drygt 3 år men ser att Capio Gastro Center Skåne har ett annorlunda arbetssätt. En sak som skiljer sig är att man lyft det ekonomiska uppföljningsansvaret från enhetsnivå upp till VD för att avlasta enhetscheferna, som här kallas platschefer, så de kan fokusera på sin huvuduppgift.  

Platscheferna ser till att medarbetarna är nöjda och att arbetsmiljön är bra. Det är deras huvuduppgift. För att de ska kunna fokusera på drift, kvalitet och arbetsmiljö lyfts ekonomiuppföljningen helt till VD och ekonom i stället. Många tror att det inte går att göra så, men det har varit en framgångsfaktor för oss. Har man en bra kvalitet och en bra arbetsmiljö så blir det färre komplikationer och är mycket mer kostnadseffektiva, säger Lina Vigren.   

Alla gör det där lilla extra 

På kliniken arbetar man tillsammans med andra som brinner för sitt arbete. Det är en liten och personlig klinik, där alla gör det lilla extra.  

Hos oss hjälps man åt att göra fint i väntrummen eller fixar utrustningen. Eller när man går på stan och ser att det är rea på handdukar, så köper man några till operationsavdelningen för att man kommer på att några saknas. Ingen kräver detta men man gör det gärna och hjälper varandra, säger Lina Vigren.  

Kulturen på kliniken är ingenting man kan köpa för pengar, utan en värdegrund som redan sitter i väggarna. De som söker sig hit delar samma värderingar och vill göra det bästa för patienten och fokusera på kvalitet.  

Vi har förmånen att välja vilka vi rekryterar och går hellre kort i personal för att vänta på rätt person. Man måste ha samma känsla för vår värdegrund – det är nyckeln, avslutar Lina.  

 

Mer om Gastro Center Skåne

Här kan du läsa mer om Capio Gastro Center Skåne och komma i kontakt med verksamheten.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier