Capio
Capio
Capio
Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia

Vaccination av HPV – ett hopp om att utrota livmoderhalscancer

22 mars 2023

Från covidvaccinering, säsongsvaccinering till HPV-vaccinering. På Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia passar man alltid på att fråga patienterna som redan har ett fysiskt besök om en eventuell vaccination kan vara aktuellt. För vaccination ska enligt Ida Knutsson, verksamhetschef på Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia, vara smidigt.

Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia

Här kan du läsa mer om Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia.

Sedan hösten 2022 har vårdcentralen varit med i ett HPV-vaccinationsprojekt som nu har dragit i gång i år. Syftet med vaccinationsprojektet är en förhoppning om att utrota både HPV och livmoderhalscancer.

– Ingen kvinna ska behöva drabbas av livmoderhalscancer. Projektet är ett samarbete med Karolinska Institutet och Sveriges alla regioner. Det startade under 2022, där Skåne hakade på nu i februari, säger Ida Knutsson.

Från forskning till vaccination på vårdcentraler

Karolinska institutet har satt i gång med ett forskningsprojekt tillsammans med Sveriges regioner och landsting, där man erbjuder alla som är födda mellan 1994–1999 vaccinering för HPV. Ida Knutsson och vårdcentralen valde att gå med i detta projekt då deras uppdragsgivare skickade ut information till alla enheter som har en Barnmorskemottagning påkopplat.

– Jag är barnmorska i grunden, så det är naturligt för mig att nappa på allt som rör kvinnohälsa. Vi har i dagsläget skickat ut kallelse för vaccination och vår enhet är den enda Capio-enheten i Skåne som är med i det här projektet. Vi erbjuder både gratis självtest och vaccination på vårdcentralen och förväntar oss ett stort intresse inledningsvis. Vi har fått fin respons där flera personer redan vill boka in en tid, säger Ida Knutsson.

I dagsläget är covidvaccinationen störst på vårdcentralen, men Ida Knutsson tror och hoppas på att även HPV-vaccinationen kommer komma ifatt inom kort.

Att vaccinera sig mot HPV kan rädda liv

Alla ska gå på sina cellprovskallelser, men tyvärr så är det inte alla som gör det. Nu när man även har forskat på HPV så ser man ett stort samband mellan livmoderhalscancer och just HPV – därför görs detta projekt för att man ska få in en bättre vaccinationsmodell.

– Vi vill sprida informationen om hur viktigt det är att gå och ta sitt cellprov, men också att vaccinera sig för HPV. Älskar man livet, så ska man gå när man blir kallad, uppmanar Ida Knutsson.

Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia

Här kan du läsa mer om Capio Vårdcentral Helsingborg Olympia.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier