Capio
Capio
Capio
Josefin Hjorth Säker, Jenny Edholm, Irené Nyström

Ortopedin i Motala – en av de bästa i Sverige

21 juni 2023

Ortopedin vid Capio Specialistvård i Motala tillhör de bästa i Sverige. Det visar siffror från både sjukvårdens egna kvalitetsindex och den nationella patientenkäten. I flera år har Capio specialistvård i Motala varit med i toppen av SPOR:s, Svenskt perioperativt registers, kvalitetsindex. De var till och med bäst i landet bland de sjukhus som utförde planerade operationer under 2020.

Life at Capio

Vill du få en inblick i hur det är att jobba hos Capio Specialistvård Motala? Här kan du följa deras vecka på Life at Capio.

– Under många år har ortopedin här i Motala haft ett väldigt högt betyg. Det hade den även när Aleris drev verksamheten. Så vi kan inte ta åt oss hela äran, säger Helén Bergvich, verksamhetschef på Capio specialistvård Motala.

Höga betyg hos patienterna

Ortopedin vid Capio Specialistvård i Motala får inte bara höga betyg av patienterna i SPOR:s kvalitetsindex, som bygger på en rad olika parametrar. I den nationella patientenkäten, där patienterna själva får sätta betyg på sin vård, blev resultatet bättre än landets i merparten av de sju parametrarna. Även i den PUK-enkät (patientupplevd kvalitét) där Capio själva frågar patienten om hur nöjda de är med vårdupplevelsen på en skala mellan 0 och 100, blev medelvärdet 94. Än bättre blev betyget när det gällde bemötande. Där svarade 100 procent ja på frågan om de hade blivit bemötta med medkänsla och omsorg.

– Bemötandet och känslan av att personalen är intresserade är väldigt viktigt för patienterna. Även medarbetarnas fokus på patientens bästa är slående bra. Den inställningen är avgörande för ett så fint resultat och vi har alla samma mål, vilket är att det ska vara så bra som möjligt för patienten, säger Helén Bergvich.

En av många nöjda patienter är Lillemor Eklund Franzen som fått en remiss till Capio Motala för sitt knä. Hennes förhoppning är att kunna gå utan smärtor igen inom en snar framtid.

– Jag har haft problem i flera år och man blir så begränsad när man har ont. Det blir lätt att man blir sittande hemma. Men nu har läkaren sagt att jag ska få en hel knäprotes. Snart ska jag kunna gå ut och gå igen. Det känns fantastiskt, säger Lillemor.

– Jag har fått ett jättebra mottagande. De är väldigt patientvänliga här. Känslan är att de genuint bryr sig om mig som människa. Jag har fått information om vad som kommer hända under operationen och fått svar på de funderingar jag haft. Det var till och med en sjukgymnast här som förklarade vad som kommer hända efter operationen. Alltihop gör att man känner sig trygg, fortsätter Lillemor.

Ortopedin genomför 1 500 ortopediska operationer varje år. Men hur säkerställer man då att kvalitén fortsatt håller samma nivå?

– Vår styrka är att vi äger hela kedjan från mottagning till operation. Det är helt enkelt upp till oss hur vi vill ha det och vi måste se till att ha det så optimalt som möjligt. Sen gör höga volymer att det blir hög kvalité i verksamheten och när allt flyter på kan vi göra väldigt många operationer. Så är det i allt – det du gör ofta blir du bra på. Dessutom har vi en platt organisation med korta beslutsvägar, så vi har lätt att förändra fort, säger Helén Bergvich.

– Vi har också ett besök mellan nybesök och operation, vilket inte är vanligt i alla vårdenheter. Där möter vi patienterna och de får en chans att ställa frågor och komma med funderingar, säger Emma Lönneskog, verksamhetsutvecklare på Capio Motala.

Mottagningen är hjärtat i verksamheten

Det är här allting börjar. Neda Kusljic, enhetschef på mottagningen på Capio specialistvård i Motala, berättar att det viktigaste för att saker och ting ska fungera är att man drar nytta av varandras kompetenser.

– Samarbetet mellan våra olika specialiteter är otroligt betydelsefullt. Jag har ungefär 30 personer i min arbetsgrupp och det är bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, vårdadministratörer, operationsplanerare och läkare. Vi har hela kedjan och för att allting ska fungera måste alla delar haka i varandra, säger Neda Kusljic.

På mottagningen har man ett möte en gång i veckan med deltagare från alla inblandade enheter, operationsavdelningen, sterilcentrum, kirurger, operationsplanerare och chefer. Där går man igenom schema och flöde och får signaler om det är något speciellt som man behöver tänka på. Det som är bra med de mötena är att all information finns på ett och samma ställe och man försöker optimera deras operationssalar så att de används så effektivt som möjligt.

Stressigt tempo och höga krav på att leverera framförs som skäl till att vårdpersonal söker sig till andra yrken. Hur jobbar då Capio Motala för att skapa en bra arbetsmiljö?

– Det bygger på ledarskap där man är lyhörd för personalens synpunkter, för de är ju experter inom området. De senaste åren har vi gått från 29 till 76 i betyg på frågan; hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän, i eNPS. (mätvärde för anställdas upplevelser där ett värde över 50 anses som utmärkt). Det känns väldigt bra, säger Neda Kusljic. 

Och fortsätter med en hyllning till personalen. 

– Drivkraften hos mina medarbetare är att så många som möjligt ska få hjälp. De är också väldigt måna om att utveckla vår verksamhet och kommer hela tiden med idéer och förslag hur vi kan göra det. Det är häftigt att se den här kraften för att tillgängligheten ska vara så hög som möjligt, avslutar Neda Kusljic.

Fakta om Capio Specialistvård Motala:

  • Bedriver specialistvård inom ortopedi, kirurgi och hud.
  • Årligen genomförs drygt 1 500 ortopediska operationer i Motala.
  • Placerade sig som fyra i SPOR:s, Svenskt perioperativt registers, kvalitetsindex 2022.
  • När det gäller följsamhet till checklistan för säker operation, som är ett av de kvalitetsindex som ingår i den samlade kvalitetsbedömningen, var Motala högst rankat av samtliga sjukhus i Sverige 2022.

    Här kan du läsa mer om Capio Specialistvård Motala.

Life at Capio

Vill du få en inblick i hur det är att jobba hos Capio Specialistvård Motala? Här kan du följa deras vecka på Life at Capio.

Presskontakt

Amanda Hallesjö

Kommunikatör

press@capio.com
Amanda Hallesjö

Följ Capio i sociala medier