Capio
Capio
Capio
Karin Dembrower

Därför ska du gå på din mammografiscreening

12 oktober 2023

I Sverige drabbas cirka 8000 kvinnor av bröstcancer varje år. Den vanligaste åldern att bli drabbad är omkring 65 år. Det är av stor vikt att en bröstcancer upptäcks tidigt, innan den har spridit sig till lymfkörtlar eller övriga organ – det gör att prognosen blir bättre. Karin Dembrower är överläkare och radiolog på Mammografiavdelningen på Capio S:t Görans Sjukhus och är först i världen med att använda AI vid granskningen av bröstcancer, som visat sig hitta fler fall av cancer. Hon uppmanar nu alla kvinnor att gå på sin mammografiscreening.

Glöm inte att kolla dina bröst

Här kan du ta del av Bröstkollen, som beskriver hur du ska kolla dina bröst.

Under 2021–2022 har Karin Dembrower använt en ny teknik där AI har ersatt en av två granskare i mammografiscreeningen inom ramen för en klinisk prospektiv studie som heter ScreenTrustCAD. Studien har visat att man kan hitta fler cancerfall och återkalla färre kvinnor, samtidigt som man frigör tid för en bröstradiolog att arbeta med mer avancerad diagnostik i stället för att granska merparten friska kvinnor.

– I Sverige blir du kallad till mammografiscreening vartannat år mellan 40–74 års ålder. Vi hittar 4–5 cancrar per 1000 kvinnor via screeningen. Inom bröstcancerscreeningen hittas 70% av alla bröstcancerdiagnoser och resterande 30% utgörs av kliniskt upptäckt bröstcancer, så kallad intervallcancer. Intervallcancer är en kliniskt upptäckt cancer i intervallet mellan två screeningundersökningar och den upptäcks genom att kvinnan meddelar nytillkomna symptom från brösten. Intervallcancer är kopplat till en ökad dödlighet och sjuklighet. Det är av stor vikt att du går på varje screeningundersökning som du blir inbjuden till, säger Karin Dembrower.

Många går inte på sin screening

Hur många som faktiskt går på sin screening varierar i landet. I Stockholm ligger deltagandet på 75–80 % men i glesbygden är det fler som deltar i sin screening. Där finns det bussar som åker till träffpunkter som kvinnorna lätt kan ta sig till.

– Om vi kan hitta bröstcancer i ett tidigt skede är chansen större att prognosen blir bättre. Det är en ökad risk att bli diagnosticerad med avancerad cancer, om vi upptäcker den för sent, säger Karin Dembrower.

Vad ska man vara uppmärksam på?

Karin berättar att det är viktigt att känna igenom sina bröst varje månad efter mens och du ska vara uppmärksam på nya symptom som dyker upp vid brösten;

·         En nytillkommen knöl

·         Eksem på bröstet som inte läker

·         Klar eller blodig spontan sekretion från bröstvårtan

·         Hudindragning i bröstet

– 5–10 procent av all bröstcancer beror på ärftlighet. Om man har misstanke om ärftlig bröstcancer kan man göra en genetisk utredning via avdelningen för klinisk genetik. Skulle man vara drabbad av genetisk bröstcancer eller ha en ökad risk för att drabbas av bröstcancer kan man ingå i ett särskilt kontrollprogram, säger Karin Dembrower. 

De senaste åren har diagnostiken med bröstcancer ökat med 0,3 % per år och man tror att ökningen beror främst på livsstilsfaktorer. Alkohol och hormonersättning ökar risken för bröstcancer. Om du har fött flera barn och ammat dina barn, så minskar risken för bröstcancer.

– Även om du har blivit opererad för bröstcancer ska du alltid vara uppmärksam på om du får nya symptom från brösten. Det finns olika typer av återfall av bröstcancer och om du får nya symptom från brösten eller från huden i ett bortopererat bröst, ska du alltid söka vård, uppmanar Karin.

Först i världen med AI inom bröstcancerscreening

Karin Dembrower och hennes forskargrupp är först i världen med att använda AI teknik för att hitta bröstcancer via bröstcancerscreeningen. De har inom ramen för en klinisk studie testat att ersätta en radiolog med AI inom screeningen, i stället för att två radiologer granskar en kvinnas bilder.

– Studien har visat att AI och en radiolog hittar fler fall av bröstcancer samt återkallar något färre kvinnor jämfört med två radiologer, säger Karin.

Sedan juni 2023 ersatte AI en radiolog i dubbelgranskningen av mammografiundersökningar på Capio S:t Görans Sjukhus. Det pågår flera studier som undersöker hur AI kan prestera inom bröstcancerscreening i Stockholm, Skåne, Sydkorea och Spanien.

Karolinska Institutets pris för bästa avhandling

Studien om AI inom bröstcancerscreening publicerades i den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet Digital Health och häromveckan fick Karin Dembrower dessutom ta emot Karolinska Institutets pris för bästa avhandling inom cancerforskning 2022.

– Det här visar att hårt arbete lönar sig. Jag är så stolt att vi var först i världen med att testa den nya tekniken och hoppas nu att fler tar vid, så att screeningprogrammen inom bröstcancer förbättras och förfinas ytterligare. Och jag kan inte säga detta för många gånger - Gå på din screening när du blir kallad, avslutar Karin Dembrower.

Ta del av studien här

Här kan du se en film med Karin där hon berättar om studien:'We really don't want to go back to normal double-reading again' | Dr. Dembrower, S:t Göran Hospital - YouTube

Här kan du ta del av Karins senaste forskning: Artificial intelligence for breast cancer detection in screening mammography in Sweden: a prospective, population-based, paired-reader, non-inferiority study - The Lancet Digital Health

Glöm inte att kolla dina bröst

Här kan du ta del av Bröstkollen, som beskriver hur du ska kolla dina bröst.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier