Capio
Capio
Capio
Kollegor

Capio Närsjukvård inför stopp av inhyrda sjuksköterskor i Skåne

30 november 2023

Capio har 26 vårdcentraler och 2 filialer i Skåne. Antalet inhyrda sjuksköterskor har ökat det senaste året, vilket medför sämre kontinuitet och kvalitet för våra patienter. Därför införs nu ett stopp av inhyrda sjuksköterskor i Skåne. Beslutet tas tillsammans med Region Skåne för att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vården och för att satsa på utbildning för fastanställd personal.

Jobba på Capio?

Här kan du se vilka lediga tjänster som finns på Capio.

För medarbetarna innebär hyrstoppet av sjuksköterskor att ekonomiska resurser frigörs och kan användas till satsningar på den fastanställda personalen i stället. Det möjliggör utbildning, vilket i sin tur leder till ökad kompetens och högre kvalitet i vården, något som även gynnar patienterna.

Genom att samma sjuksköterska möter patienten ökar möjligheten för en mer personlig och anpassad vård. Detta är särskilt viktigt för patienter som lider av kroniska sjukdomar eller behöver regelbundna besök. Dessutom ökar kvaliteten i vården då sjuksköterskorna får möjlighet att bli mer förtrogna med patienterna och deras specifika behov, säger Karin Steinberg, affärsområdeschef för Capio Närsjukvård.

Kontinuitet och trygghet för patient och personal

Som sjuksköterska hos Capio ska man ha möjlighet att växa och utvecklas och vi strävar alltid efter hög kvalitet, med kontinuitet och trygghet för både patient och medarbetare. Det är enklare att arbeta i team när man känner sig trygg med varandras kompetens, styrkor och svagheter. Med inhyrd personal riskerar man att tappa både kontinuitet och trygghet.

Genom att införa stopp av inhyrda sjuksköterskor hoppas vi få en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och en ökad kontinuitet i teamen och för våra patienter. Vi försöker utveckla primärvården med teamarbete och moderna arbetssätt som stöds av ny teknik för att räcka till. Det krävs inte bara yrkesskicklighet utan även en känsla av tillhörighet och ett stort mått av engagemang, säger Karin Steinberg.

Bättre arbetsmiljö för anställd personal

Hyrstoppet av sjuksköterskor träder i kraft den 1 december 2023 och Karin Steinberg hoppas att beslutet kommer leda till positiva effekter.

Förhoppningsvis upplever fler sjuksköterskor en trygghet i tillsvidareanställning hos oss. Verksamhet med anställd personal kan i större utsträckning satsa på utvecklingsarbete, kompetensutveckling och kvalitetsarbete. För medarbetargruppen är det en bättre kontinuitet och arbetsmiljö med anställda kollegor. Vi vill att fler sjuksköterskor ska få möjligheten att vara anställda och ha Capio som arbetsgivare, säger Karin Steinberg, affärsområdeschef på Capio Närsjukvård.

Beslutet tas emot väl av Region Skåne som fattat liknande beslut under året.

Det är glädjande att även Capio nu tar steget och bygger sin sjuksköterskebemanning på egen anställd personal. Vi delar målbilden om att satsa på den egna personalen och deras arbetsmiljö ger bättre verksamhet och bättre vård för skåningen. Capio är en viktig, stor och uppskattad vårdgivare i Skåne och deras beslut gör mig väldigt glad, säger Linda Allansson Wester (M) ordförande i Personalnämnden i Region Skåne.

 

Jobba på Capio?

Här kan du se vilka lediga tjänster som finns på Capio.

Presskontakt

Helena Kryssman

Kommunikatör

press@capio.com
Helena Kryssman

Följ Capio i sociala medier