Capio
Capio
Capio
läkare hjälper ett barn på kryckor

Läkare Utan Gränser

Capio och Läkare Utan Gränser har skrivit under ett samarbetsavtal, där vi tillsammans vill ta ansvar och utveckla ett hållbart samhälle med god hälsa, både i Sverige och i resten av världen. Här kan du läsa mer om samarbetet och hur du kan engagera dig.

Vill du vara med och engagera dig?

Här kan du bidra till insamlingen.

Läkare Utan Gränser är en internationell medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs som mest. Organisationen bistår människor som drabbats av naturkatastrofer, konflikter och andra nödsituationer med medicinsk hjälp och stöd.

Vill du vara med och engagera dig?

Här kan du bidra till insamlingen.

Läkare Utan Gränser arbetar i över 70 länder runt om i världen
Läkare Utan Gränser arbetar i över 70 länder runt om i världen

Som en del av samarbetet kommer vi på Capio och Läkare Utan Gränser att genomföra olika aktiviteter för att öka medvetenheten och engagemanget hos både medarbetare och patienter. Det inkluderar bland annat en kännedomskampanj, där syftet är att informera och uppmuntra till donationer eller personligt engagemang i Läkare Utan Gränsers arbete.

Vill du vara med och engagera dig?

Här kan du bidra till insamlingen.

Bidra här

Vi stödjer läkare utan gränser