Kvalitetsarbetet är motorn i Capio

Kvalitetsarbetet står i centrum på Capio. Vi vill hela tiden bli bättre på att ge dig som patient rätt och säker vård, och att du ska återhämta dig snabbt efter våra behandlingar. Kvalitet betyder också att du som patient ska uppleva trygghet och kompetens när du kommer i kontakt med oss. När vi arbetar på rätt sätt – med dig som nöjd patient i slutet av processen – skapas effektivitet och dessutom förtroende för oss som vårdgivare.

Som patient utgår man alltid från att man får den bästa möjliga behandlingen när man söker vård. Vi som arbetar på Capios alla enheter ser såklart det som en självklarhet. Alla gör så gott de kan varje dag. Vi tror dock också på ett systematiskt förhållningssätt till kvalitet. Capio har utvecklat en egen modell där behandlingen av patienten mäts på olika sätt, och där patientens upplevelse står i centrum. Modellen är kopplad till en kvalitetsplan som kontinuerligt följs upp. Kvalitetsplanen är i sin tur direkt kopplad till verksamhetsplanen och en viktig del i Capios kärna. Kvalitet har inte en slutstation – utan är en resa med målet att ständigt bli lite bättre för patienterna.

Kvalitetsredovisningar

Vi arbetar ständigt för att förbättra den vård vi ger våra patienter. Tydlig styrning och uppföljning skapar bättre och mer effektiva arbetssätt samtidigt som vi kan ge god vård till fler.