Kvalitetsarbete

Kvalitet står i fokus för oss. Vi vill erbjuda en så bra och säker vård som möjligt och vill också ständigt bli bättre.

Vi arbetar enligt något som vi kallar Capiomodellen. Den utgår från våra patienters medicinska behov och individuella förutsättningar och leder genom modern medicin och management till mätbara effekter. Genom att utvärdera effekterna kan vi ständigt justera där det behövs och sätta upp nya och högre mål. På så sätt kan du som patient känna förtroende för oss som din partner i sjukvården.

Kvalitet innebär att kontakterna med oss är något som du vill rekommendera till andra. 79% av våra patienter är ambassadörer dvs väljer svarsalternativ 9 eller 10 (på en skala 0-10) när de svara på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss till en kollega eller vän i samma situation?”

Patientnöjdhet mäts med frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera oss till en kollega eller vän i samma situation?” och svarsalternativ 0–10.  Vid undersökningen där 7373 patienter från olika Capios områden deltog i november 2020 valde 8% svarsalternativ 0 - 6, 13% svarsalternativ 7 - 8 och 79% svarsalternativ 9 - 10. Med dessa resultat räknar vi också ut Net Promotor Score. Det är andel som svarat 9 - 10 minus de som svarat 0 - 6. Capios NPS är 72 i denna undersökning.

Kvalitet betyder också att den vård vi erbjuder leder till goda medicinska resultat och en positiv påverkan på din livskvalitet. Mätmetoderna för detta varierar beroende på det medicinska innehållet. Här kan du läsa mer om kvalitetsarbetet i våra olika affärsområden:

Capio Närsjukvård

Capio Ortopedi

Capio Specialistkliniker

Capio S:t Görans Sjukhus

Capio Äldre och mobil vård