Capio
Capio
Capio

Lungor och luftvägar

Lungorna tar upp syre från luften du andas och släpper sedan ut gasen koldioxid när du andas ut. Din andning är viktig och tätt kopplad till både fysisk och psykisk hälsa och påverkar hjärta, stressnivåer och smärtupplevelser.  
 
Det är vanligt att ha problem med luftvägarna då och då. Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär i som kan drabba luftvägar och lungor samt hur, när och var du kan få hjälp.  

Relaterade diagnoser