Capio
Capio
Capio

Basaliom

Basaliom kallas också basalcellscancer och är den vanligaste formen av hudcancer, och blir allt vanligare. Den växer lokalt på platsen och sprider sig aldrig i kroppen. Basaliom finns av olika typer och olika behandlingar passar olika väl för de olika typerna. Sjukdomen är inte livshotande, men det är ändå viktigt att få behandling.  

Vem får basaliom?

Det är nästan bara vuxna som får basaliom. Risken att få den här typen av hudcancer är liten före 40-års ålder. Det är viktigt att skydda barn och unga från för mycket sol, då det minskar risken att de får hudcancer senare i livet.

Orsak till basaliom

Orsaken till basaliom är solskada och många anser att det är den tillfälliga, intensiva solningen som är den största riskfaktorn – exempelvis solning vid korta solsemestrar eller i solarium. Den sammanlagda solexponeringen under livet spelar också roll. Risken minskar om du är noggrann med solskydd. 
Andra riskfaktorer kan vara:

  • du har ljus hud som lätt blir solbränd.
  • du genomgår behandling som dämpar immunförsvaret.

Utseende  

Ofta upptäcks basaliom som en knuta, rodnad/eksemliknande fläck eller som ett sår som inte läker, men utseendet kan variera då det finns olika typer. Basaliom uppkommer vanligtvis på hudområden som fått mycket sol, som till exempel ansikte, axlar och underben.  

Olika typer av basaliom

Det finns olika typer av basaliom. Av praktiska skäl kan man skilja på ytligt växande, väl sammanhållen växt eller aggressiv växt. Typen av basaliom samt var den sitter avgör vilken behandlingsmetod man sen väljer. I de fall som växtsättet eller typen är oklart vid inspektion och/eller spelar roll för valet av behandlingsmetod, så brukar läkaren först ta ett hudprov och besluta om metod först efter att provet analyserats.

Behandling 

Om basaliom inte behandlas så kommer de att växa, förstöra allt mer vävnad och orsaka allt mer sårbildning – de ska därför som regel alltid behandlas tills de betraktas som borttagna.

Behandlingen består ofta av att man avlägsnar tumören. Val av metod beror på hur stor tumören är, var den sitter och vilken typ av basaliom det rör sig om. De ytliga kan (särskilt utanför ansiktet) behandlas med ytliga tekniker som exempelvis frysbehandling, hemmabehandlingskrämer (5-FU) eller fotodynamisk terapi (PDT). De väl sammanhållna brukar i de flesta fall excideras (skäras bort) om de är lokaliserade i ansiktet. På övriga kroppsdelar är kirurgi eller frysbehandling de vanligaste behandlingsalternativen. De aggressiva ska alltid tas bort. 

Prognosen för basaliom är god. Tumören växer bara lokalt och ger därför så gott som aldrig metastaser.

När och var ska jag söka vård?

Ta kontakt med din vårdcentral eller hudmottagning om du misstänker att du har basaliom.

Om du har en förändring som växer snabbt på höjden eller överlag eller om den blöder bör du omgående ta kontakt med din vårdcentral, oavsett vilken färg förändringen har. Om det är stängt kan du vänta till nästkommande vardag. 

Granskad av:

Docent Mats Berg, Medicinskt ansvarig läkare, Capio Skindoc

Senast granskad:

2023-03-21

Vi hjälper dig