Capio
Capio
Capio

Cellförändringar

Man kan ha olika typer av cellförändringar i livmoderhalsen. Oftast beror de på en virusinfektion och läker av sig själva. Men det finns några typer av cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer. De orsakas nästan alltid av HPV, humant papillomvirus.

HPV är ett vanligt virus och kan delas in i över hundra olika typer. De flesta av dem är ofarliga, men det finns några få som kan orsaka cellförändringar och i sin tur leda till cancer.1 98 procent av alla fall av livmoderhalscancer orsakas av HPV-virus. 

Symptom vid cellförändringar

De flesta som har HPV märker ingenting. Man kan ha HPV utan att veta om det. Cellförändringar ger inga besvär eller symptom. De kan enbart upptäckas genom cellprov.  

Så uppstår cellförändringar i livmoderhalsen

HPV sprids från person till person när slemhinnor eller hud kommer i kontakt med varandra. De HPV-virus som ger cellförändringar (och livmoderhalscancer) överförs via slemhinnorna, vid alla typer av sex. Har man cellförändringar i livmoderhalsen beror det på att man vid något tillfälle blivit smittad av HPV när man haft sex. Sedan tar det lång tid, cirka 10–15 år, innan cellförändringarna utvecklas till livmoderhalscancer.  
 
Cellförändringarna i sig är inte ärftliga, men om man har någon nära släkting som har haft cellförändringar kan det finnas en viss ökad risk att man själv utvecklar cellförändringar.  

Diagnos 

Om du är kvinna och 23–64 år kommer du regelbundet att kallas för att lämna cellprov. Provtagningen görs hos barnmorska eller gynekolog som tar ett cellprov från livmoderhalsen. Efter att du har lämnat ditt cellprov ska du få ett brev med provsvaret inom sex veckor. 
 
Drygt 90 procent av proven är normala, vilket innebär att ingenting mer behöver göras tills du kallas nästa gång. I några fall kan man dock vid analys av cellprovet se cellförändringar. Cellförändringarna i sig är ingen sjukdom men kan vara ett förstadium till livmoderhalscancer.  
  
Cellförändringarna delas in i låggradiga och höggradiga förändringar.

 • Låggradiga förändringar innebär att risken att cellförändringarna utvecklas till livmoderhalscancer är liten. 
 • Höggradiga förändringar innebär en högre risk att förändringarna utvecklas till cancer.  

Vård och behandling 

Vad som görs är kopplat till om cellförändringarna är låg- eller höggradiga, om du har HPV och hur gammal du är.  
 
Alla som har höggradiga cellförändringar blir kallade till gynekologmottagning för undersökning och ofta behövs cellförändringarna tas bort med kirurgi.

Om du är under 30 år

 • Om du är under 30 och har cellförändringar kontrollerar man även om du har HPV. 
 • Har du låggradiga cellförändringar men inte HPV, behöver ingenting mer göras. Man räknar ditt prov som normalt och du kallas på nytt tre år senare. 
  Har låggradiga cellförändringar och HPV, blir du kallad till gynekologmottagning. Eftersom låggradiga cellförändringar ofta läker ut av sig själva brukar man vänta cirka fyra till sex månader med den gynekologiska undersökningen. Under den tiden har många virusinfektioner och cellförändringar hunnit läka ut.

Är du 30 år eller äldre

Om du är 30 år eller äldre undersöks ditt prov först för HPV. 

 • Om ditt cellprov inte innehåller HPV är provet normalt och ingenting mer behöver göras. Du får en kallelse igen om tre år. 
 • Om ditt cellprov innehåller HPV men du inte har några cellförändringar behöver ingenting göras. Det är dock viktigt att du går på nästa kontroll. Beroende av vilken typ av HPV du har kan du bli kallad tidigare.
 • Om ditt cellprov innehåller HPV och du har cellförändringar behöver du bli undersökt av en gynekolog.

Utifrån ålder och provsvar bedöms om, när och hur cellförändringarna ska behandlas. 
Behandling kan gå till på flera olika sätt. Vanligast är att man opererar bort den del av livmodertappen där cellförändringarna finns. En annan typ av behandling är att förstöra vävnaden på livmodertappen med nedfrysning eller värme. För att undersöka hur allvarliga cellförändringarna är och om man fått bort allt, skickar man vävnadsbiten till laboratorium. Men när man fryser eller bränner vävnad förstörs vävnaden. Då finns inget att skicka till laboratorium, vilket är skälet till att denna typ av behandlingar görs allt mer sällan.  
 
Sex månader efter behandling blir du erbjuden ett återbesök. Då tas ett nytt cellprov. Oftast är cellförändringarna borta då men ganska många har kvar HPV. Har du kvar HPV kallas du på nytt efter sex månader.  

Vad kan jag göra själv?

Detta kan du själv göra för att förebygga att inte bli smittad av HPV-virus och för att upptäcka eventuella cellförändringar i tid: 

 • Gå regelbundet på dina cellprovskontroller, det är det bästa sättet att upptäcka cellförändringar i tid. 
 • Vaccinera dig. Du kan vaccinera dig mot några av de vanligaste HPV-typerna som kan leda till livmoderhalscancer. Du får inte vara smittad av HPV-virus när du vaccinerar dig och det är därför bäst att vaccinera sig innan man börjat ha sex. Vaccinet ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Skyddet är dock inte fullständigt, så det är viktigt att du fortsätter att gå på dina cellprovskontroller även om du är vaccinerad. 
 • Kondom kan ge ett visst skydd mot HPV.
 • Undvik att röka. Risken att få cellförändringar ökar med rökning. 

Vi hjälper dig