Capio
Capio
Ungt par i sängen
Könssjukdomar

HPV-virus

Humant papillomvirus (HPV) är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. 98 procent av all livmoderhalscancer orsakas av ett HPV-virus, men detta är ett virus vars spridning vi faktiskt kan kontrollera, innan cancer hinner uppstå.

Vaccinera dig mot HPV

Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Vill du som vuxen vaccinera dig kan du kontakta din vårdcentral.

Vaccination

Kanske har du hört att du inte kan vaccinera dig mot HPV efter din sexuella debut, men det stämmer inte. Även om du haft sex med flera olika partners finns det en chans att du inte kommit i kontakt med de typer av HPV som orsakar cellförändringar och i förlängningen cancer. 
 
Från och med hösten 2020 ingår vaccination mot HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet både för tjejer och killar, vilket kan minska spridningen av flera av de farligaste typerna av HPV. Vaccinet skyddar mot cirka 70 procent av de HPV som orsakar cancer. Eftersom 30 procent kvarstår är det viktigt att komplettera med regelbundna cellprov, även om du vaccinerats.

Säkert sex

HPV sprids genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra. Det innebär att du kan drabbas av en HPV-infektion genom flera typer av sex, men sannolikt även vid en djup kyss. Därför är det nästintill omöjligt att skydda sig helt mot viruset. Men som med många andra sexuellt överförbara infektioner ger kondom och slicklapp ett visst skydd.

Män och HPV

De allra flesta sexuellt aktiva män och kvinnor har någon gång haft någon typ av HPV då det finns cirka 200 olika typer. Sedan vaccination mot HPV infördes för flickor 2010 har kunskapen om de sjukdomar HPV kan orsaka ökat. Även om män inte kan få livmoderhalscancer finns det andra HPV-relaterade cancerformer som män kan drabbas av, framför allt i svalget, penisen och anus. Män drabbas mer sällan än kvinnor, men genom att vaccinera sig och ha skyddat sex kan du som man både minska risken att själv smittas och att sprida viruset vidare till din partner.

Cellprov – snabbt, enkelt och gratis

Kvinnor över 23 år kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Det är oerhört bra att avsätta den där kvarten åt att lämna ett cellprov. Om det skulle visa sig att du har cellförändringar som inte tycks läka ut självmant kan de tas bort innan de hinner utvecklas till livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer ger sällan några symptom innan den hunnit bli farlig, så vänta inte på smärta eller blödningar! Cellprov är gratis i Sverige. 

Vaccinera dig mot HPV

Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Vill du som vuxen vaccinera dig kan du kontakta din vårdcentral.