Capio
Capio
Capio

Livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer innebär att det har bildats en cancertumör i den nedre delen av livmodern. Det beror vanligtvis på ett virus som sprids via sexuell kontakt. Livmoderhalscancer går oftast att behandla så att sjukdomen försvinner.  

Livmoderhalscancer ska inte förväxlas med livmodercancer som är en annan sjukdom.

Vad är livmoderhalscancer?

Den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer är viruset humant papillomvirus, också kallat HPV. Viruset sprids via sexuell kontakt.  
 
Livmoderhalsen och livmodertappen är täckta av två olika celltyper. Dessa möts på livmodertappen och där är slemhinnan extra känslig för virus och bakterier. När cellerna skadas kan det leda till så kallade cellförändringar.  
 
I de flesta fall läker cellförändringar av sig självt, men ibland utvecklas de till cancer. Ofta sker det under en lång tid. Det kan ta upp emot 10–15 år för lätta cellförändringar att utvecklas till livmoderhalscancer. I Sverige är det hög överlevnad vid en diagnostiserad och behandlad livmoderhalscancer. 

Symptom på livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer ger oftast inga tydliga symptom i början. Tidiga tecken på sjukdomen kan däremot upptäckas på en cellprovskontroll där ett prov tas från livmoderhalstappen. Det är därför mycket viktigt att gå på de cellprovskontroller du blir kallad till. 

Symptom att vara uppmärksam på:

  • Små blödningar mellan menstruationerna.
  • Blodblandade eller förändrade flytningar.
  • Blödning och smärta under samlag. 
  • Blödning och smärta vid krystning på toaletten. 

Får du flytningar eller blödningar fast din mens egentligen har upphört så kan det också vara ett tecken på livmoderhalscancer.  
 
Kom ihåg att du kan ha mellanblödningar och blodblandade flytningar om du exempelvis äter p-piller, har hormonspiral eller har sköra slemhinnor. Det behöver inte vara cancer. 

Behandling av livmoderhalscancer

Vilken behandlingsmetod som är bäst lämpad att använda beror bland annat på hur stor cancertumören är och om cancern har spridit sig.  
 
Det vanligaste sättet att behandla livmoderhalscancer är att operera. Operationen görs med så kallad titthålsteknik eller genom ett snitt i nedre delen av magen. Om cancern vuxit sig utanför livmoderhalsen ges strålbehandling och ibland kompletteras den med cytostatika. Cytostatika är en medicin som gör cancerceller känsliga för strålning. 
 
Prognosen är god vid livmoderhalscancer. De allra flesta blir av med sjukdomen efter sin behandling. 

Behandlingen behöver följas upp

Efter avslutad behandling behöver du komma på regelbundna kontroller i fem år. De första två åren får du komma på kontroll var tredje eller var fjärde månad. Sedan brukar du bli kallad två gånger om året. Det görs en vanlig gynekologisk undersökning och ibland behövs andra undersökningar.  
 
Kontrollerna är till för att ge dig stöd och hjälp om du har några besvär och att upptäcka om cancern kommer tillbaka. Om sjukdomen skulle komma tillbaka kallas det återfall. Det är ovanligt med återfall vid livmoderhalscancer.  

Egenvård – vad kan jag göra själv?

Det finns ingen egenbehandling mot konstaterad livmoderhalscancer. Däremot finns det några saker du kan göra för att minska risken att få sjukdomen och öka chansen att upptäcka cellförändringar och sjukdom i god tid. 

  • Gå alltid på de gynekologiska cellprovskontroller som du blir kallad till. På så sätt kan eventuella cellförändringar upptäckas och utredas i ett tidigt stadie.
  • Var uppmärksam på och nonchalera inte tecken på könssjukdomar. Sök vård och se till att du får behandling som botar.  
  • Använd kondom. Det är ett bra skydd mot till exempel HPV-virus.
  • Var uppmärksam på förändringar i underlivet så som blödningar och flytningar 
  • Vaccinera dig mot HPV-virus

När och var ska jag söka vård?  

Kontakta en vårdcentral eller en gynekologimottagning om du har symptom som kan tyda på livmoderhalscancer.  
 

Vi hjälper dig

Visar 103 mottagningar: