Capio
Capio
Capio

Huvudvärk

Huvudvärk är mycket vanligt och oftast helt ofarligt. Värken kan bero på många olika saker. Den kan till exempel triggas av stress, spända muskler och synfel, men den kan även vara symptom på infektioner och sjukdomar av olika slag. Oftast går värken över av sig självt. Men ibland behövs behandling.

Olika typer av huvudvärk

Huvudvärk kan delas in i kategorierna nedan:

Spänningshuvudvärk

Känns många gånger i båda sidorna av huvudet och är ofta molande, tryckande eller dov. Det kan kännas som att du har ett band eller ett tryck runt huvudet. Spänningshuvudvärk kan utlösas av stress, oro, ansträngande arbetsställningar och dålig ergonomi. Ibland kan besvären lindras av att du rör på dig

Migrän

Huvudvärken vid migrän  brukar komma snabbt, som ett anfall. Ofta är anfallen återkommande. Huvudvärken är intensiv och känns i ena eller i båda halvorna av huvudet. Vid migrän är det vanligt att du blir ljud- och ljuskänslig. Den kommer ofta i samband med stress och hormonsvängningar under menscykeln och smärtan kan förvärras av fysisk aktivitet och rörelse. Det kan det vara svårt att fortsätta med sina sysslor och vila och återhämtning krävs ofta vid migränanfall.

Annan huvudvärk

Det finns många orsaker till huvudvärk. Du kan till exempel få huvudvärk om du gjort en stor ansträngning och tagit ut dig. Värken brukar då oftast försvinna efter några timmar men kan fortsätta upp till ett dygn. Om du plötsligt får en intensiv huvudvärk i samband med en stor ansträngning, kan det betyda att du har fått en hjärnblödning, men det är ytterst ovanligt.

Huvudvärken kan också bero på följande tillstånd:

 • Du har synfel.
 • Du har vätskebrist
 • Du har druckit mycket alkohol.
 • Du har druckit mindre kaffe än vad du normalt gör, eller så har du slutat helt.
 • Du blir kall om huvudet.
 • Du har fått en kraftig ökning av blodtrycket i kroppen.
 • Du har abstinens. Det kan bero på att du slutat med narkotika, alkohol eller läkemedel.

Huvudvärk vid sjukdom

Du kan få huvudvärk när du är förkyld, har influensa eller av många andra infektioner som orsakas av virus och bakterier.

Huvudvärk kan också finnas med som en av flera symptom vid olika sjukdomar, som till exempel:

Bihåleinflammation

Vid bihåleinflammation har du tjock, gröngul snuva och nästäppa. Det är också vanligt att få huvudvärk som sitter i pannan, nacken eller kinden. Det brukar oftast bli värre om du rör på huvudet snabbt eller lutar dig framåt eftersom trycket då ökar.

Hortons huvudvärk

Vid Hortons huvudvärk har du perioder med anfall av värk som sitter på ena sidan av huvudet. Smärtan sitter ofta i eller omkring ögat och kan kännas outhärdlig. Anfallen kommer ofta regelbundet tillbaka under en viss tid på dygnet, ofta på natten.

Hjärnblödning efter slag mot huvudet

Om du har fått ett hårt slag mot huvudet kan det orsaka en blödning på eller under hjärnans hinnor. Det är inte alltid som det märks genom att du får huvudvärk, även om det sker. Det är vanligare att det uppmärksammas genom andra symptom, så som trötthet eller att du blir svår att få kontakt med.

Hjärnblödning

Vid en hjärnblödning som inte förorsakats av ett slag mot huvudet så kan du få huvudvärk som kommer mycket plötsligt. Smärtan blir snabbt mer intensiv och värken är ofta pulserande. Det kan kännas som att det strålar ut i nacken, nycken eller benen. Hjärnblödning kan exempelvis förekomma vid pulsåderbråck i hjärnan.

Inflammation i tinningpulsådern

Inflammation i tinningpulsådern, eller temporalisarterit som det kallas på läkarspråk, är en reumatisk sjukdom som kan påverka synen om den inte behandlas i tid. symptomen är att du får en slags huvudvärk som gör att du blir både öm och svullen vid ena tinningen, samtidigt som du blir trött och får feber. Det kan också göra ont när du tuggar.

Hjärnhinneinflammation

Vid hjärnhinneinflammation har du en kraftig huvudvärk som ökar successivt under några timmar, upp till ett dygn. Du känner dig ofta yr och illamående samtidigt som du får hög feber och får svårt att böja huvudet framåt. Det är också vanligt att du känner dig svag och förvirrad. Ljud- och ljuskänslighet är också vanligt.

Hjärntumör

En hjärntumör kan orsaka huvudvärk men det är mycket ovanligt att hjärntumör ger huvudvärk som enda symptom.

Huvudvärk vid psykisk ohälsa

Det är vanligt att du som har psykisk ohälsa har huvudvärk, speciellt om stress är en utlösande faktor till att du mår dåligt. Då är det vanligt att ha spänningshuvudvärk.

Huvudvärk vid bettsmärta och käksmärta

Om du ofta vaknar med huvudvärk, ömhet och ibland smärta i käkarna kan det bero på att du gnisslar tänder när du sover. Ofta beror tandgnisslande på stress men det kan också orsakas av ditt bett. Ta kontakt med din tandläkare för en undersökning.

Huvudvärk orsakad av läkemedel

Vissa läkemedel kan ge huvudvärk. Du kan exempelvis få ont i huvudet av läkemedel som du tar mot huvudvärk, om du tar det i fler än 15 dagar i månaden. Denna typ av värk är ofta dov och utspridd i hela huvudet. Ibland kan du även få brus och ringande ljud i öronen. Vissa läkemedel har huvudvärk som biverkning vilket oftast beror på att läkemedlet påverkar blodkärlen.

Vad kan jag göra själv?

Det finns flera olika saker du kan göra själv för att minska risken att få ont i huvudet och för att lindra den när den väl kommit.

För anteckningar i en ”huvudvärksdagbok”

Om du har problem med återkommande huvudvärk kan det vara bra om du lär dig känna igen situationer som kan leda till att du får huvudvärk. På så sätt kan du lära dig att förebygga huvudvärken eller vara förberedd på den. För anteckningar över när huvudvärken kommer, hur den känns, vilka läkemedel du tar och vad som hjälper eller inte hjälper.

Minska stressen och öva på avslappning

Stress, oro och spända muskler kan trigga igång huvudvärk. Och spända muskler får du när du är stressad. Därför är det bra att försöka minska på stressen i ditt liv. Våga säga nej och sätt gränser. Prioritera återhämtning, avkoppling och sömn. Testa avslappningsövningar, mindfulness, yoga eller massage. Logga in på Capio Livsstil och läs mer i Stressguiden

Fysisk träning

Försök att vara fysiskt aktiv i vardagen. Rör på dig och mjuka upp kroppen. Fysisk aktivitet ökar blodcirkulationen och kan lindra huvudvärk. Det bidrar också till att kroppshållningen förbättras och på så sätt kan nacke, axlar och rygg avlastas. Det innebär ofta mindre spänningar och i sin tur mindre huvudvärk.

Bra arbetsställning

Du som har ett stillasittande arbete bör variera din arbetsställning och ta mycket pauser. Det krävs inte mycket för att hålla igång blodcirkulationen under dagen. Res på dig, ta ett par djupa andetag, stretcha, gå fram och tillbaka ett par gånger och rör på armar och axlar i stora rörelser.

Regelbundna sömnvanor

Se till att få tillräckligt med sömn och att ha regelbundna sömnvanor. Logga in på Capio Livsstil och läs mer i Sömnguiden

Receptfria läkemedel

Infektioner, huvudvärk, spänningshuvudvärk och migrän går att lindra med receptfria smärtstillande läkemedel, som exempelvis läkemedel som innehåller paracetamol och läkemedel som tillhör gruppen NSAID, eller cox-hämmare. Rådfråga personalen på apotek om du är osäker.

Det är viktigt att inte använda dessa läkemedel mer är 2–3 gånger i veckan eftersom de då kan förvärra huvudvärken. Om de receptfria läkemedlen inte hjälper, ta kontakt med din vårdcentral.

När och var ska jag söka vård?

De flesta som får huvudvärk behöver inte söka vård eftersom besvären ofta går över av sig självt. Men om huvudvärken är kraftig eller ihållande kan du behöva söka vård. Du bör ta kontakt med din vårdcentral om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har haft huvudvärk tidigare men den har nu ändrat karaktär.
 • Du har haft ont i huvudet varje dag i mer än en veckas tid.
 • Du använder läkemedel mot din huvudvärk flera gånger i veckan.
 • Du har en huvudvärk som ökar och blir starkare samtidigt som den kommer allt oftare.
 • Du är över 50 år och har huvudvärk, trots att du inte har haft det innan.
 • Din huvudvärk är mycket besvärande och påverkar ditt vardagliga liv.

Om det är helg kan du vänta med att söka vård tills det blir vardag igen.

Ring telefonnummer 1177 om du förutom huvudvärk har andra symptom som till exempel yrsel, synförändringar, eller smärta i ena tinningen. Då kan du få sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

 • Du har slagit i huvudet och efter det har du fått huvudvärk samtidigt som du känner dig slö.
 • Du har en intensiv huvudvärk som kommit plötsligt.
 • Du har huvudvärk, känner dig stel i nacken och har feber.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Vi hjälper dig