Capio
Capio
Capio

Yrsel

När du drabbas av yrsel kan du känna dig ostadig och det känns som rummet snurrar till. Att bli yr då och då är vanligt i de allra flesta fall ofarligt. Det är väldigt ovanligt att ha yrsel som enda symptom på någon allvarlig sjukdom. Om du har yrsel och samtidigt får ont i bröstet, blir förlamad eller får svårt att andas ska du genast ringa 112.  

Vad är yrsel? 

Yrsel uppstår när det blir en störning i balansfunktionen. Plötsligt stämmer inte signalerna mellan de olika sinnesorganen i kroppen överens med vad hjärnan är van vid och förväntar sig. En intressekonflikt uppstår och du känner yrsel. Hjärnans samordning är känslig. Stress, oro och ångest kan skapa känsla av obalans i kroppen och yrsel är ett av de symptom som kan uppstå.  

Vad kan yrsel orsakas av? 

Precis som resten av kroppen så åldras dina nerver, sinnesorgan och din hjärna. Hjärnans förmåga att samordna signaler förändras allt eftersom vi blir äldre. Därför blir yrsel och ostadighet allt vanligare ju äldre vi blir.  
 
Yrsel kan också orsakas av:

 • Blodtrycksfall
 • Kristallsjuka
 • Vestibularisneurit
 • Starka känslor
 • Alkohol och droger
 • Läkemedel
 • Migrän 

Det finns också sjukdomar som kan ge yrsel som symptom. Några exempel är:

 • Förändringar i hörsel till följd av nervknutor på hörselnerven. 
 • Hjärt- och kärlsjukdomar så som hjärtinfarkt och arytmier. 
 • Sjukdomar i nervsystemet som exempelvis polyneuropati. 

Svåra sjukdomar påverkar de olika sinnesorganen, nerver i kroppen och hjärnans centrala delar vilket kan ge yrsel. Infektioner av olika slag, blodsjukdomar och tumörsjukdomars som spridits i kroppen är några exempel på svåra sjukdomar där yrsel kan uppstå.  

Symptom på yrsel 

Vid yrsel känner du dig yr och ostadig i kroppen. Ofta kan det kännas som att din omgivning snurrar och du kan få svårt att orientera dig. Yrsel och illamående hör ofta ihop och det är inte ovanligt att du mår så illa att du behöver kräkas när du är riktigt yr. Det är oftast ofarligt med yrsel men det kan kännas obehagligt och därför är det vanligt att bli lite rädd och orolig. 

Behandling av yrsel 

Vad du får för behandling vid yrsel beror på vad det är som orsakat den.  
 
Om yrseln till exempel beror på ett läkemedel kan du behöva byta till något annat, likvärdigt alternativ. Om yrseln orsakas av besvär från nackmusklerna kan träning och behandling hos en fysioterapeut, sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat hjälpa.  
 
I de allra flesta fall kan fysisk träning och olika typer av balansövningar ofta göra att du mår bättre. Du kan få bra tips på övningar från en sjukgymnast eller fysioterapeut.  
 
Ibland kan du behöva speciell behandling av öronläkare och särskilt utbildade fysioterapeuter.  

Egenvård – vad kan jag göra själv? 

Om du har problem med yrsel är det viktigt att inte dricka alkohol. Att utesluta alkohol har stor effekt för att minska riskerna för ökade besvär med yrsel.  
 
Om du blir yr eller upplever svimningskänslor på grund av blocktrycksfall är det viktigt att du tar det lugnt när du reser sig. Avslappningsövningar av olika slag kan också vara bra att testa om du har mycket yrsel.  
 
Att utsätta dig för de rörelser som orsakar yrseln kan också vara bra eftersom du då hjälper hjärnan att öva på att ställa om balansen. Det är med andra ord bra om du blir yr eftersom det gör att hjärnan får reda på att signalerna från de olika sinnesorganen inte stämmer överens och på så sätt kan justera dem. Det kan göra så att besvären går över snabbare.  

Balansövning 

Här kommer en enkel balansövning som du kan testa att göra själv: 
Sätt dig på kanten på sängen eller på en stol och upprepa sedan följande rörelser långsamt 10-15 gånger: 

 • Vrid på huvudet och fäst blicken långt ut åt vänster. Gör sedan samma sak på höger sida. 
 • Vinkla huvudet uppåt och fäst blicken rakt upp. Vinkla sedan huvudet nedåt och fäst blicken i marken. 
 • Fäst blicken på en punkt framför dig och rör huvudet fram och tillbaka åt sidorna utan att släppa blicken. 
 • Rör huvudet upp och ner på samma sätt som tidigare men behåll blicken fäst framför dig.

När och var ska jag söka vård? 

Du behöver inte söka vård om du får yrsel några enstaka gånger. Detta gäller till exempel om du känner dig yr efter att ha åkt bil eller båt eller om du blir lite yr efter att ha utfört hastiga rörelser.  
 
Om du däremot har ett eller flera av följande besvär bör du ta kontakt med din vårdcentral:

 • Din yrsel går inte över
 • Din yrsel påverkar din vardag
 • Din yrsel har förändrats och känns annorlunda än tidigare
 • Du har yrsel och din hörsel är påverkad 
   

Om det är helg, kan du vänta med att söka vård tills det blir vardag. 

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning så snart som möjligt om du är yr och något av följande stämmer in på dig:

 • Du är stel i nacken
 • Du har slagit i huvudet
 • Du har feber och öronvärk eller huvudvärk 
 • Du är mycket illamående och kräks
 • Du har svårt att klara dig på egen hand och riskerar att trilla och skada dig

Om det är stängt på vårdcentralen eller på den jouröppna mottagningen bör du söka vård på en akutmottagning. 
 
Ring genast 112 om någon har yrsel och samtidigt har ett eller flera av följande symptom:

 • Personen har svimmat och har varit avsvimmad i över en minut
 • Personen har bröstsmärtor
 • Personen tycker inte att hjärtrytmen känns som vanligt
 • Personen har mycket svårt att andas
 • Personen har svårt att prata, har en förändrad känsel i armar och ben eller förlamning i ena sidan av kroppen eller ansiktet 

Vi hjälper dig