Capio
Capio
Capio

Födelsemärken

De allra flesta födelsemärken (eller leverfläckar som de också kallas) är naturliga och ofarliga, men vissa födelsemärken kan vara en indikation på cancer. Därför är det viktigt att känna sin hud och vara uppmärksam på om något förändras.

Boka ett besök

Kontakta din mottagning för att boka ett besök.

Födelsemärke, eller leverfläck, är namnet på en bit av huden som har en annan färg och form än den omgivande huden. I huden finns ett ämne som heter melanin och ibland är koncentrationen av melanin högre på ett visst ställe. Då uppstår ett födelsemärke. Orsaken till denna melaninansamling är både genetisk och ett resultat av att huden utsätts för solljus.

Födelsemärken kan vara medfödda men det är vanligt att de gör debut någon gång under de första levnadsåren. Därefter brukar man få fler och fler fram till trettioårsåldern. Det är inte ovanligt att få nya födelsemärken under en graviditet. Somliga har många födelsemärken, andra få. De kan även skilja sig i storlek, färg och form.

Symptom

Får du ett nytt födelsemärke i trettioårsåldern eller senare kan det vara bra att kolla upp det. Det är även viktigt att vara uppmärksam på om befintliga märken börjar förändras. Nya eller förändrade födelsemärken kan nämligen vara ett tecken på malignt melanom, en typ av hudcancer.

Kolla ett födelsemärke enligt ABCDE-regeln, detta ska du vara uppmärksam på:

  • Asymmetry - Formen är asymmetrisk, ojämn och oregelbunden.
  • Border irregularity - Ojämna kanter och flyter över i angränsande hud.
  • Color variation - Ändrar färg eller är ojämnt färgat.
  • Diameter - Märket är större än 5 mm.
  • Evolving - Förändras, ändrar form eller växer.

Boka ett besök

Kontakta din mottagning för att boka ett besök.

A - Asymmetry
A - Asymmetry

Du ska också kolla upp ett födelsemärke om det:

  • Kliar, blir sårigt eller börjar blöda utan anledning.
  • Uppstår efter att du fyllt 30 år (är du gravid kan du dock få nya, helt ofarliga, födelsemärken även efter att du fyllt 30).
  • Skiljer sig från andra födelsemärken. Inom vården letar vi ofta efter ”den fula ankungen”, det vill säga födelsemärken som sticker ut från mängden och inte passar in.

Behandling

Ibland kan en läkare behöva ta bort ett födelsemärke som ser misstänkt ut. Födelsemärken som opereras bort kan undersökas vidare i mikroskop, så att man får veta om de innehåller cancerceller och om man i så fall behöver behandla ytterligare.

Vad kan jag göra själv?

Hudcancer är i vissa fall ärftlig, men kan drabba vem som helst som varit för mycket i solen. Särskilt farligt är det att bränna sig många gånger. Här kan du läsa mer om hur du skyddar dig mot solen. Håll koll på din hud och var uppmärksam på om något inte är som det brukar.

Så kan vi hjälpa dig

Om ett födelsemärke oroar dig är du välkommen att kontakta oss. Du kan boka en tid hos någon av våra vårdcentraler, där man kan undersöka födelsemärken med ett dermatoskop. Det är ett förstoringsglas med en särskild ljuskälla som gör det möjligt att se tecken på tidiga cellförändringar. Om du behöver träffa en specialist hjälper vi dig vidare.

Vi hjälper dig