Capio
Capio
Capio

Främre korsbandsskada

I knät finns korsband som har till uppgift att stabilisera knät vid vridningar. En rörelse där kroppen vrider sig men foten sitter fast i underlaget är oftast orsak till främre korsbandsskada. Det är viktigt att komma igång med rörelseträning så snart som möjligt efter skadan. En fysioterapeut kan hjälpa dig med rehabilitering.  

Vad är främre korsbandsskada?

I knät finns ett främre och ett bakre korsband, vars uppgift är att stabilisera knät, framför allt vid vridningar.  
 
Skador på det främre korsbandet är vanligare än skador på det bakre korsbandet. En rörelse då kroppen vrider sig men foten sitter fast i underlaget är oftast orsak till skadan. 

Symptom på korsbandsskada 

Den som skadar sig i det främre korsbandet upplever ofta att något brister inne i knät. Efter några timmar svullnar knät upp och smärtan är påtaglig. Känsla av instabilitet och ett opålitligt knä är symptom som ofta uppkommer vid främre korsbandsskada. 

Vem drabbas? 

Årligen drabbas omkring 7000 personer i Sverige av en skada på det främre korsbandet. Majoriteten av de som drabbas är mellan 15 och 25 år.  
 
Sporter som fotboll, handboll, innebandy, basket och alpin skidåkning är ”risksporter” för korsbandsskada och vanligast uppstår skadan i samband med idrottsutövning.

Egenvård - vad kan jag göra själv? 

Svullnaden i knät kommer avta de första veckorna efter skadan. Det är viktigt att du börjar rörelseträna så snart som möjligt för att minska risken för stelhet. Undvik att sova med en kudde under knät, eftersom det kan leda till svårigheter att sträcka ut knät helt.  
 
Du bör ta kontakt med en fysioterapeut för att få hjälp med rehabilitering och ett träningsprogram för att bygga upp muskulaturen kring knät. 

När och var ska jag söka vård?

Besvären kommer minska med hjälp av fysioterapi och i takt med att muskulaturen kring knät byggs upp, och du kan stegvis återgå till mer knäbelastande aktiviteter. Av de som drabbas av en främre korsbandsskada får omkring hälften tillbaka en fullgod knäfunktion utan operation.  
 
Även aktiviteter som längdskidor, löpning, simning och skridskor kan fungera bra trots skadat främre korsband. För vissa räcker dock inte ovan nämnd behandling och knät kan kännas instabilt och opålitligt trots att du har rehabiliterats. I sådana fall kan en korsbandsoperation övervägas. 

Korsbandsoperation

Vid en korsbandsoperation så tas det trasiga korsbandet bort och ersätts med ett nytt. Ett nytt korsband skapas oftast av en sena från lårets baksida, annars från en bit av knäskålssenan.  
Det är mycket viktigt att du följer fysioterapeutens råd, båda innan och efter operationen. Om du följer rehabiliteringsplanen så kommer slutresultatet av operationen att bli betydligt mycket bättre. 
 
Risker med operation
Ingen operation är helt riskfri, det finns alltid komplikationsrisker som infektion eller blodpropp. Tilltagande smärta, värk, rodnad, svullnad, feber och allmän sjukdomskänsla kan vara tecken på infektion efter operation. Vid dessa symptom - uppsök vård. Vid riskfaktorer för blodpropp så ges blodförtunnande i förebyggande syfte. 
 
Förväntat resultat 
Knät brukar upplevas stabilt igen efter sex till tolv månaders rehabilitering och de flesta kan då återgå till önskad idrott eller aktivitet. 
 

Sjukskrivning och rehabilitering

Beroende på sysselsättning och arbetsuppgifter, så varierar sjukskrivningstiden från två veckor till fyra månader. 

Vi hjälper dig