Capio
Capio
Capio

Främre knäsmärtor

Främre knäsmärtor är vanligt. Besvären är ofta självläkande även om det kan ta flera år, det är därför viktigt att lära sig vad knät klarar av och med individuellt anpassad träning.  

Vad är främre knäsmärtor och varför uppstår de? 

På baksidan av knäskålen finns ett tunt ledytebrosk, som fungerar som en glidyta mot lårbenets framsida. När vi går nedför i trappor eller backar och sitter med böjt ben så belastar vi den delen av knäleden. 
 
Smärta i främre delen av knäleden är vanligt, men trots det så är orsakerna inte fullt kända. Men muskulära och belastningsrelaterade orsaker i kombination med otillräcklig blodförsörjning, ses kunna bidra till sjukdomstillståndet.

Symptom

Främre knäledssmärta karaktäriseras av diffus smärta i främre delen av knäleden vid gång i trappor eller backar.

Vem drabbas? 

Sjukdomen är vanligast i tonåren och det drabbar kvinnor i betydligt högre utsträckning än män.

Egenvård - vad kan jag göra själv? 

Det är viktigt att lära sig att anpassa sina aktiviteter efter vad knät klarar av och lära sig att leva med sina besvär. Lära känna sina knän. Att träna är inte skadligt trots att det kan göra ont, men det är viktigt med en individuellt anpassad träning. Cykling är ett exempel på träning som brukar fungera bra. 

När och var ska jag söka vård?

En klinisk bedömning av läkare, på vårdcentralen eller av ortopedspecialist kan räcka för att diagnos ska kunna ställas. I vissa fall görs röntgen för att utesluta andra tillstånd vid knäledssmärta.  
 
Du behöver sällan smärtstillande läkemedel. Vårdcentralen kan hjälpa dig som patient att komma i kontakt med en fysioterapeut för att få hjälp med ett träningsprogram. Träningsprogrammet bör fokusera på träning av lårmusklerna och balansträning. Besvären är ofta självläkande, men tyvärr kan det ta flera år. Du får sällan men av skadan. 

Operation 

Operation av främre knäledssmärta brukar inte rekommenderas. 

Sjukskrivning

Det är sällan nödvändigt med sjukskrivning, om du inte har ett arbete som kräver mycket huksittande och gång i trappor. 

Vi hjälper dig

Visar 174 mottagningar: