Capio
Capio
Capio

Knäskål ur led

Om knäskålen utsätts för kraftigt våld kan den glida ur led. Ibland kan det också finnas en bakomliggande anatomisk orsak, som att knät inte hålls på plats så stabilt. Behandling sker i första hand genom fysioterapi men operation kan bli aktuellt om knäskålen hoppar ur flera gånger.  

Vad är knäskål ur led?

Knäskålen leder mot nedre delen av lårbenet längs med det när man böjer och sträcker benet. Den ligger i en fåra på lårbenet som håller den på plats med hjälp av ledband. Ibland kan knäskålen glida ur sin led (Patellaluxation), ofta genom en kraftigare skada som ett slag mot knäskålen som för den åt sidan. Ibland kan en bidragande orsak vara av anatomisk orsak, som att knäskålen inte hålls på plats så stabilt. 

Symptom på att knäskålen är ur led

När knäskålen glider ur led gör det mycket ont. Man kan tydligt se på konturen av knäet som blir kraftigt förändrad, knäskålen lägger sig och fastnar ofta på utsidan av knäet.  
 
Om du lyckas räta ut benet kan knäskålen hoppa tillbaka, men ibland måste du få hjälp av läkare för att föra tillbaka knäskålen på plats. 

Vem drabbas? 

Skadan är betydligt vanligare hos kvinnor, men vem som helst kan drabbas om man utsätts för tillräckligt kraftigt våld mot knäskålen.

När och var ska jag söka vård?

Diagnos ställs av ortoped, som undersöker knäet när knäskålen är ur led. Det kan vara svårt att vara säker på diagnosen om knäskålen hoppat ur och sedan kommit tillbaka på plats utan att du blivit undersökt av läkare. Röntgenundersökning kan vara till viss hjälp. 
 
I första hand sker behandlingen genom fysioterapi med stärkande av lårmuskler, framförallt på framsida lår i kombination med stabiliserande förband. Hjälper inte detta och knäskålen hoppar ur flera gånger kan operation vara ett alternativ. 

Operation 

Operation syftar till att hålla knäskålen stadigare på plats så att den inte glider ut åt sidan. Efter operationen, som vanligen innebär att man får ligga kvar över natten, så kan du genast belasta benet med hjälp av kryckor. Gips behövs inte. Ibland kan man i ett senare skede ta bort skruvarna eftersom de kan irritera vid knästående. 
 
Risker med operation
Vid alla operationen föreligger risk för komplikationer som exempelvis infektion eller blodpropp. Tilltagande smärta och värk, rodnad, svullnad samt feber och allmän sjukdomskänsla kan vara tecken på infektion efter operation. Vid dessa symptom, sök genast vård.

Sjukskrivning och rehabilitering

Efter operation är det viktigt med rehabiliteringsträning hos fysioterapeut. Sjukskrivningstiden varierar beroende på arbetsuppgifter, tala med din läkare för individuell bedömning kring din arbetssituation. 

Vi hjälper dig