Capio
Capio
Capio

Ledbandsskada i fotleden

Fotleden stabiliseras av ledband. Denna information gäller de vanligaste ledbandsskadorna som inträffar på utsidan om fotleden.

Vad är ledbandsskada i fotleden?

Fotleden stabiliseras av ledband. En ledbandsskada på utsidan av fotleden kan uppstå när fotens normala rörelseomfång forceras, till exempel om du trampar snett eller faller. Majoriteten av ledbandsskador i fotleden läker utan kirurgi. En liten andel utvecklar kronisk instabilitet trots rehabilitering. Ökad risk finns vid generell överrörlighet. 

Symptom

En kronisk ledbandsskada i fotled kan ge besvär i form av instabilitet, smärta vid belastning, återkommande svullnad och inskränkt rörlighet. Man litar inte på sin fot och undviker att gå på ojämnt underlag för att inte provocera fram symptomen.

När och var ska jag söka vård?

Sök i första hand din husläkare på din vårdcentral eller företagshälsovård som kan beställa röntgen. Vill du diskutera kirurgiska möjligheter skickas remiss till ortoped/fotkirurg. 

I första hand rekommenderas minst tre månaders träning hos fysioterapeut för att förbättra balans och stabilitet. 

Operation

Vid operationen stramas ledbanden upp och sys till sitt ursprungliga fäste med ett litet ankare. Intilliggande senor inspekteras och eventuella skador åtgärdas samtidigt. 

Ibland krävs det skelettingrepp med mer omfattande rekonstruktion av foten om ledbandsskada är förenad med felställning i foten. Detta för att förhindra upprepning i framtiden. 

Risker med operation

  • Den vanligaste komplikationen är infektion, denna är oftast ytlig och kräver bara sårvård och endast i enstaka fall antibiotikabehandling.
  • Vid kirurgi med efterföljande gipsning finns risk för blodpropp. Förebyggande medicin skrivs ut efter operationen.
  • Vid nya stukningar finns risk att det lagade ledbandet skadas igen. 

Det finns även andra risker som du kan diskutera med din läkare. 

Sjukskrivning och rehabilitering

Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete du har men ofta behövs minst tre veckors vila. Tungt stående/gående arbete kräver ofta två till tre månaders sjukskrivning. 

Vi hjälper dig