Capio
Capio
Capio

Hälsenebesvär

Olika former av överbelastningsskador kan uppkomma i hälsenan som orsakar smärta. Ofta ökar smärtan om foten belastas, till exempel vid hopp eller löpning. 

Vad är hälsenebesvär?

Olika former av överbelastningsskador kan uppkomma i hälsenan och ge olika hälsenebesvär.  

  • Akillestendinopati innebär en förslitning i hälsenan.
  • Akillesinsertalgi innebär smärta i hälsenans fäste till hälbenet. 

Orsaken till akillestendinopati är en degenerativ process (”föråldring”) som uppstår när kroppens läkningskapacitet överskrids och små sprickor i senan inte hinner självläka.  
 
Akillesinsertalgi kan även orsakas av en benutväxt vid fästet (så kallad Haglunds häl).  

Symptom

Akillestendinopati (förslitning i hälsenan) kan uppkomma utan någon förklaring eller trauma. Smärtan i hälsenan ökar om foten belastas såsom vid hopp eller löpning. Morgonstelhet och smärta samt ömhet vid tryck över hälsenan är också vanligt förekommande symptom. Besvären brukar minska eller försvinna när foten värms upp för att därefter komma tillbaka vid fortsatt ansträngning. Ofta utgår besvären från senans mittdel.   
 
Vid akillesinsertalgi (smärta från fästet) kan liknande symptom uppkomma vid hälsenans fäste. Dessutom brukar tryck från skor förvärra smärtan.  

När och var ska jag söka vård?

Sök i första hand din husläkare hos din vårdcentral eller företagshälsovård som kan beställa röntgen. Vill du diskutera kirurgiska möjligheter skickas remiss till ortoped/fotkirurg.  
Akillestendinopati brukar svara bra på excentrisk träning hos fysioterapeut.  
Vid akillesinsertalgi bör du försöka med rehabilitering, man kan även anpassa skor för att minska lokalt tryck.  

Operation 

Vid akillestendinopati är kirurgi sällan motiverat.  
Vid akillesinsertalgi kan man ibland behöva lossa hälsenan, ta bort benutväxter och sy tillbaka hälsenan till hälbenet. Gips sex veckor efter operationen.  
 
Risker med operation
Den vanligaste komplikationen är infektion. Infektionen är oftast ytlig och kräver bara sårvård och endast i enstaka fall antibiotikabehandling.  
Vid kirurgi med efterföljande gipsning finns risk för blodpropp. Förebyggande medicin skrivs ut efter operationen.  
Det finns en låg risk för att senan kan gå av efter genomgången operation, varför en gradvis återgång till aktivitet är viktig.  
Det finns även andra risker som du kan diskutera med din läkare. 

Sjukskrivning och rehabilitering

Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete du har men ofta behövs minst tre veckors vila. Tungt stående/gående arbete kräver ofta tre till fyra månaders sjukskrivning.  

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig