Capio
Capio
Capio

Plattfot

Plattfothet kan vara medfödd, men kan även utvecklas senare i livet. Plattfot som utvecklas i vuxen ålder beror ofta på att en sena i foten gradvis försvagas. Vid operation är syftet att återskapa fotvalvet och minska smärtan vid belastning.

Vad är plattfot?

Försämrad funktion av tibialis posterior senan (senan till bakre skenbensmuskeln) är den vanligaste orsaken till plattfothet hos vuxna. Ofta finns det ingen specifik händelse som blir startpunkt för problemet, till exempel en plötslig senskada. Istället uppstår det obalans mellan uppbyggnad och nedbrytning av senan, där de nedbrytande faktorerna överväger. Resultatet blir en progressiv sjukdom, det vill säga att den förvärras med tiden.

Symptom kopplat till plattfothet

I början får du ofta ont och ömhet längs senan på insidan av fotleden och foten. Eftersom senan gradvis försämras kan det leda till tilltagande felställning i fot och fotled. Denna felställning kan innefatta gradvis uträtning av fotvalvet, skiftning av hälen så att den inte längre står rakt under benet, rotation och felställning av framfoten, stramhet av hälsenan och utveckling av artros i olika leder. Vid vissa skeden av denna sjukdom kan smärta skifta från insidan till utsidan av fotleden som beror på inklämning av mjukdelar där.

Egenvård - vad kan jag göra själv?

Innan man funderar på operation bör du prova hålfotsinlägg. Dessa kan provas ut på ortopedtekniska firmor utan särskild remiss och i skoaffärer. [FG1] 

När och var ska jag söka vård?

Sök i första hand din husläkare på din vårdcentral eller företagshälsovård som kan beställa röntgen. Vill du diskutera kirurgiska möjligheter skickas remiss till ortoped/fotkirurg. 

Operation

Det finns ett flertal operationsmetoder som strävar efter att återskapa fotvalvet och minska smärtan vid belastning. Vanligtvis utförs en förskjutningsoperation av hälbenet kombinerat med förflyttning av en sena. Om felställningen är omfattande kan olika former av steloperationer krävas. Efter operationen gipsas foten i tre till sex veckor, följt av en avtagbar stövel i ytterligare tre till sex veckor. 

Risker med operation: 

  • Den vanligaste komplikationen är infektion. Infektionen är oftast ytlig och kräver bara sårvård och endast i enstaka fall antibiotikabehandling.
  • Vid kirurgi med efterföljande gipsning finns risk för blodpropp. Förebyggande medicin skrivs ut efter operationen.
  • Vid plattfotskirurgi finns risk för att felställningen kommer tillbaka, vilket på sikt kan kräva nya ingrepp.
  • Vid steloperation finns risk för utebliven läkning. Detta kan leda till ytterligare operationer. 

Det finns även andra risker som du kan diskutera med din läkare. 

Sjukskrivning

Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete du har men ofta behövs minst sex veckors vila. Tungt stående/gående arbete kräver ofta fyra till fem månaders sjukskrivning. 

Vi hjälper dig