Capio
Capio
Capio

Trochanterit

Vid trochanterit känner du smärta i höften vid belastning. Operation är mycket ovanligt, och oftast hjälper stretching och vila.

Vad är Trochanterit?

Orsaken till en trochanterit är överbelastning, monotona rörelser eller trauma som leder till en inflammation i området runt höftleden. Man kan även drabbas av trochanterit sekundärt till ryggbesvär och höftledsartros.

Symptom

Smärta från höften vid belastning och när du ligger på sidan eller är sittande. Även smärta vid trappgång förekommer.

Vem drabbas?

Trochanterit drabbar främst kvinnor i övre medelåldern men även yngre personer och män.

Många personers besvär kan läka ut av sig självt med vila och stretching. Ta gärna kontakt med en sjukgymnast som kan hjälpa till med bra övningar.

Behandling  

Diagnosen sätts utifrån en klinisk bedömning och undersökning. I de allra flesta fall blir patienter bättre med antiinflammatorisk läkemedelsbehandling och fysioterapi. Kortisoninjektion kan också ges vid långdragna förlopp som inte läkt ut med vila och annan behandling. Operation är mycket ovanligt men kan bli aktuellt i ett fåtal fall.

Operation

Operation vid trochanterit är mycket ovanligt. Vid en operation så öppnas senan och den inflammerade bursan tas bort. Kirurgen lägger även ett avlastande snitt i Fascia Lata och eventuellt sutur av Musculus gluteus medius.

Risker
Operationen är relativt riskfri men komplikationer som infektion eller blodpropp kan hända även vid mindre ingrepp.

Förväntat resultat
De flesta patienter blir hjälpta av kortisoninjektion, sjukgymnastik och läkemedelsbehandling. Av de fåtalet som behöver opereras blir omkring hälften bättre efter operation medan resterande tyvärr har kvarstående smärtor.

Sjukskrivning och rehabilitering 

Sjukskrivningstiden efter operation varierar beroende på arbete men är vanligast mellan fyra till sex veckor. Att fortsätta med fysioterapi efter operation är viktigt för bästa resultat.

Vi hjälper dig