Capio
Capio
Capio

Alkoholmissbruk

De allra flesta vuxna svenskar dricker alkohol ibland, men långt ifrån alla utvecklar ett beroende. Varför blir vissa beroende av alkohol? Hur vet man att man är beroende och hur tar man sig ur beroendet?

Vad är alkoholmissbruk och alkoholberoende?

Alkohol är beroendeframkallande, men det varierar från person till person hur stor risken att utveckla ett beroende är. Vissa kan dricka mycket och ofta i flera år utan att bli beroende, medan det krävs förhållandevis lite alkohol och kort tid för andra. Om du har ett alkoholmissbruk innebär det att du dricker så mycket att det återkommande orsakar fysiska, psykiska eller sociala problem. Missbruk och beroende går ofta hand i hand, men inte alltid.

Alkohol påverkar i stort sett hela kroppen och det faktum att alkohol aktiverar hjärnans belöningssystem får oss att vilja dricka mer. Ju mer vi dricker desto skadligare är det – kraftig alkoholkonsumtion kan leda till allvarliga förändringar i hjärnan. Det finns också en rad sjukdomar som kan orsakas eller förvärras av alkohol. Till dessa hör hjärtsjukdomar, cancer, leversjukdomar och nervskador. Dessutom ökar olycksrisken när du är berusad.

Är alkoholmissbruk ärftligt?

Till viss del beror sannolikheten att utveckla ett beroende på arv. Risken är större om du har en nära släkting som har eller haft ett beroende. Om du upplever att du mår väldigt bra av alkohol och sällan drabbas av någon större bakfylla är också risken att du missbrukar alkohol och blir beroende större. 

Symptom

Det finns flera tecken som tyder på att du är beroende av alkohol. Till exempel att:

  • Du känner ett starkt sug efter alkohol.
  • Det är svårt att sluta dricka när du börjat.
  • Du prioriterar alkohol framför andra saker i livet som borde vara viktigare.
  • Du tål mer alkohol än du gjorde tidigare.
  • Du får abstinens när du inte dricker.
  • Du har försökt att sluta men misslyckats.

När och var ska jag söka vård?

Om du upplever att du förlorat kontrollen över ditt drickande eller ser andra tecken på att du blivit beroende finns det hjälp att få. Det viktigaste innan du söker vård är att du verkligen bestämt dig för att det är dags att förändra dina alkoholvanor, eftersom det kräver självdisciplin och viljestyrka.

Du kan alltid vända dig till din vårdcentral om du behöver hjälp att bli nykter. Om du har ett arbete går det också bra att vända sig till företagshälsovården. Utöver dessa alternativ går det att få hjälp från socialtjänsten, olika hjälplinjer, ideella organisationer (såsom anonyma alkoholister – AA ) och på flera håll i landet även beroendemottagningar.

Det finns flera olika typer av behandlingar som kan hjälpa dig att sluta dricka. Om du redan testat en behandling och upplevde att den inte fungerade för dig kan du prova en annan.

  • Tolvstegsprogrammet
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  • Läkemedel
  • Självhjälp i grupp eller enskilt

Om du har ett alkoholberoende är det inte ovanligt att få abstinensbesvär när ditt alkoholintag minskar. Kroppen är så van vid alkohol att den reagerar på avsaknaden med oro, skakighet, illamående, svettningar eller sömnbesvär.  Abstinensen brukar gå över efter cirka en vecka, men den perioden kan vara svår att uthärda. Om du lider av svår abstinens kan du få hjälp av din vårdcentral att mildra besvären. 

Vad kan jag göra själv?

Steg ett är att bestämma dig för att du vill bli av med ditt alkoholmissbruk. Du kan bestämma dig för att du vill sluta helt eller minska ditt drickande, oavsett vad är det viktigt att du vet vad ditt mål är. Gör en konkret plan för hur du ska sluta eller trappa ner. Därefter är det klokt att börja med en helnykter period – en start på ditt nya liv. Berätta gärna för personer du umgås med vad du beslutat att göra, så att du kan få stöd och undvika påtryckningar.

Vi hjälper dig