Capio
Capio
Capio

Stopp i tårvägar/tårkanal (rinnande ögon)

Tårar bildas bland annat i tårkörtlarna och överskottet rinner bort genom tårkanalerna, som kan jämföras med stuprör. När tårproduktionen överstiger tårvägarnas kapacitet att ta hand om vätskan blir det "översvämning" och ögonen rinner. Det kan bero på en förträngning eller stopp i tårkanalen.

Orsaker till rinnande ögon

Rinnande ögon kan bero på flera saker och oftast är det helt normalt – som när ögonen rinner för att det blåser ute, eller för att du fått något i ögat. Det kan också bero på allergi, att ögonlocket inte ligger rättvänt, eller inflammation.

De vanligaste orsakerna till att ögonen rinner även inomhus, utan någon uppenbar anledning, är däremot att det bildas mer tårvätska än normalt eller att det är stopp i tårkanalen.

När och var ska jag söka vård?

Enbart rinnande ögon är inget akut besvär, men eftersom trånga tårkanaler kan leda till infektioner är det bra att undersöka orsakerna. Kontakta din vårdcentral eller ögonmottagning för en undersökning om du är orolig över dina rinnande ögon.

När du även har andra symptom än rinnande ögon, som smärta, värk, kladdigt sekret, eller röda och ömma ögonlockskanter bör dina besvär alltid undersökas av läkare.

Vad kan jag göra själv?

I vissa fall kan din läkare komma fram till att det inte är nödvändigt att behandla dina rinnande ögon. Det beror på orsaken och hur allvarliga besvären är. Då kan du ofta själv lindra dina ögonbesvär genom att:

  • använda ögondroppar om du har torra ögon.
  • om du vet att du är allergisk, ta ögondroppar eller tabletter mot allergi.
  • tvätta med ljummet vatten om ögonen känns grusiga eller är röda och irriterade.
  • använda glasögon när du är ute för att skydda ögonen mot vind.

Behandling: Tårkanalsoperationer

När du har besvär med rinnande ögon på grund av stopp i tårkanalen kan det vara aktuellt med en operation som vidgar och återställer passagen. Det finns olika typer av tårkanalsoperationer och vilken som passar dig bäst beror på var stoppet sitter.

Silikonslangsoperation

En silikonslangsoperation för att vidga tårkanalen är precis som vad den låter som – en tunn silikonslang sätts in för att öppna stoppet och slangen träs genom kanalen ned i näsan. Slangen får sitta kvar i ungefär sex månader för att tårkanalerna inte ska växa igen ännu en gång, men tas därefter bort. Operationen sker med lokalbedövning och du kan åka hem samma dag.

Punktumoperation

En så kallad punktumoperation kan vara ett alternativ när tåröppningarna är trånga och små. Proceduren, som går ut på att göra hål eller klippa upp öppningen, görs under lokalbedövning och tar ca 15 minuter. Du kan åka hem samma dag. Efter operationen ska du använda ögonsalva i en vecka för att minska risken för infektion.

Ny tårkanal till näsan

Ett lite större kirurgiskt ingrepp är att skapa en ny förbindelse mellan tårsäcken och näsan. Under operationen läggs en tunn silikonslang in i den nya tårkanalen från ögonvrån till näsan. Slangen kan vanligtvis tas bort efter ungefär en vecka, men ibland kan du behöva ha den kvar längre. Operationen kan genomföras med lokalbedövning eller narkos (att du blir sövd). Du kan oftast åka hem samma dag, men bör stanna hemma från jobbet en vecka efter operation.

Ny tårkanal till näsan med glasrör

Om tårkanalerna i ögonvrån saknas eller är helt igensatta kan de ersättas med ett litet glasrör. Även i det här fallet är syftet med operationen att skapa en ny tårkanal. Istället för en silikonslang används däremot ett glasrör, som sedan med ungefär ett års mellanrum behöver rengöras på din ögonmottagning. Ingreppet görs under narkos eller med lokalbedövning och du kan oftast åka hem samma dag, men behöver stanna hemma från jobbet i en vecka efter genomförd operation.

Stopp i tårvägar hos barn

Hos barn kan stoppet i tårvägarna vara medfött och bero på ett membran som sitter i tårvägarna och öppnas spontant någon gång under det första levnadsåret. Om barnet fortfarande har kladdigt öga och besvär med tårflödet efter ett års ålder kan problemet lösas genom operation. Operationen är ett enkelt ingrepp som tar ca fem minuter och utförs under narkos. Du och ditt barn kan åka hem samma dag.

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig