Capio
Capio
Capio

Glaskroppsavlossning

Glaskroppsavlossning är en naturlig del av ögats åldrande och något du bara i undantagsfall märker eller får besvär av. I sällsynta fall kan det däremot uppstå hål på näthinnan i samband med att glaskroppen lossnar. Då behöver du behandling.

Vad är glaskroppsavlossning?

Glaskroppen är den geléaktiga vätska som ungefär fyra femtedelar av ögat består av. Den fyller utrymmet mellan den inre ytan av näthinnan och den bakre delen av linsen.

Dess funktioner är främst att se till att ögat håller formen och att hjälpa till med ljusbrytningen. Till största delen består glaskroppen av vatten, men den innehåller också en mindre mängd hyaluronsyra och kollagen, samt små mängder salter och socker löst i vattnet.

Med åldern skrumpnar glaskroppen och blir mer vattnig, vilket kan resultera i att den lossnar från sina fästen mot näthinnan. Det kallas för glaskroppsavlossning och inträffar oftast i 40-årsåldern och uppåt. Vanligtvis är glaskroppsavlossning ofarligt, men vissa symptom innebär att du bör kontakta din vårdcentral omgående för undersökning.

Symptom på glaskroppsavlossning

Symptomen på glaskroppsavlossning kan visa sig i synfältet som fläckar, nät, streck eller rörliga prickar. Samlingsnamnet på de här fenomenen är grumlingar, men det är också kända som så kallade floaters. Det du ser är oregelbundenheter som uppstått till följd av glaskroppens förändrade struktur och som kastar skuggor på näthinnan. De här symptomen kan vara besvärande men påverkar inte synskärpan.

Det du bör vara uppmärksam på är om du upplever ljusblixtar. Då är det viktigt att du får näthinnan undersökt så snart som möjligt eftersom ljusblixtarna beror på att glaskroppen drar i näthinnan. Andra mer allvarliga symptom är om du får disig syn, eller ser stora rörliga fläckar som liknar sotflagor. Orsaken kan vara att det uppstått en blödning i näthinnans blodkärl.

Vad kan jag göra själv?

De grumlingar som uppstår till följd av ögats naturliga åldrande är normala och innebär inte att du måste söka vård. Även om de kan vara nog så besvärande brukar dessa symptom gå över av sig själva inom några månader.

Det du kan göra själv är att vänja dig vid grumlingarna så länge de inte stör ditt synfält. Om de är i synfältet kan du testa att röra på ögonen genom att titta upp och ner några gånger, vilket brukar få grumlingarna att flytta på sig.

När ska jag söka vård?

Det är viktigt att du kontaktar din vårdcentral om:

  • du får disig syn eller ser stora rörliga flagor i synfältet.
  • du ser ljusblixtar i utkanten av synfältet
  • du ser en mörk eller gråaktig skugga i utkanten av synfältet.

Du behöver inte åka in till en akutmottagning om vårdcentralen är stängd, men kontakta och besök din ögonmottagning eller vårdcentral så snart den öppnar.

Undersökning

Om du har allvarliga symptom som stora flagor, ljusblixtar eller en mörk skugga i utkanten av synfältet är det viktigt att du blir undersökt av en läkare på din vårdcentral eller ögonmottagning. I sällsynta fall kan glaskroppsavlossningen annars leda till att det går hål på näthinnan. Din läkare kommer att använda ett ögonmikroskop för att undersöka ögat och det går vanligtvis till så här:

  • Du får först ögondroppar som vidgar pupillen, eftersom delar av ögat kan vara svåra att undersöka när pupillen är normalstor.
  • Du sitter med pannan och hakan mot ett stöd så att huvudet är helt stilla mot ena sidan av ögonmikroskopet.
  • Din läkare sitter på andra sidan av mikroskopet och undersöker ögat med förstorande linser. Det som kan vara lite obehagligt är att ljuset är starkt och bländande, men undersökningen gör inte ont.

Efter undersökningen kan du tillfälligt ha något nedsatt syn om du fått pupillvidgande ögondroppar. I så fall bör du under de närmaste timmarna undvika bilkörning och andra aktiviteter som kräver bra syn.

Behandling vid näthinneavlossning

Glaskroppsavlossning kräver oftast ingen behandling alls. Om din läkare däremot kommer fram till att det har gått hål i näthinnan måste den lagas eftersom det kan leda till näthinneavlossning. Hålet lagas med laser och behandlingen tar ungefär tio minuter på ögonmottagningen.

Behandlingen har mycket gemensamt med undersökningen. Du får först bedövande ögondroppar och sitter med stöd mot ögonmikroskopet. Skillnaden är att läkaren nu riktar korta laserstrålar in i ögat. Det gör vanligtvis inte ont, men kan kännas som lättare stick i ögat.

Efter behandlingen kan du gå hem direkt, men återigen bör du undvika exempelvis bilkörning de närmaste timmarna eftersom du kan vara ljuskänslig. Du kan också ha svårt att läsa och oskarp syn på nära håll de första timmarna.

Vanliga frågor om glaskroppsavvisning

Vi hjälper dig