Capio
Capio
Capio

Mindfulness

På svenska brukar mindfulness ofta översättas som ”medveten närvaro”. Mindfulness innebär att vi tränar oss i att vara mer uppmärksamma i nuet. Vi tränar också på att odla ett ickedömande och vänligt förhållningssätt till det vi upplever.  

I mindfulness uppmärksammar vi både yttre objekt som till exempel ljud, beröring och synintryck. Men också inre objekt som exempelvis tankar, känslor och olika förnimmelser i kroppen. När man börjar träna mindfulness använder man sig ofta av andningen som ett objekt för att lära sig förankra uppmärksamheten i nuet.  

Mindfulness kan hjälpa oss att förhålla oss friare till stressande tankar och känslor. Mindfulness kan också hjälpa oss att odla en ickedömande medvetenhet om kroppen och kroppens signaler. Det här kan i sin tur hjälpa oss att fatta mer medvetna och välgrundade beslut i våra liv. Även om det egentligen inte är syftet med mindfulness, så upplever många att mindfulness också har avslappning som en välkommen bieffekt.  

Mindfulness har i studier visat sig vara hjälpsamt för många olika tillstånd. Bland annat för smärta, stress, depression, oro och ångest. Mindfulness kan också bidra till en allmänt ökad livskvalitet. 

Vi hjälper dig