Capio
Capio
Capio

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom innebär att du har olika perioder då du är manisk och deprimerad. Mellan perioderna kan du ofta fungera precis som vanligt och är helt symtomfri. Bipolär sjukdom är en komplex sjukdom som kan orsaka omfattande psykiska problem om den inte behandlas. Men genom att söka hjälp kan besvären ofta lindras genom behandling.

Vad är bipolär sjukdom?

Definitionen av bipolär sjukdom är att ditt humör svänger kraftigt mellan två motpoler, oftast mellan mani och depression. Ofta kommer mani och depression i olika perioder men ibland förekommer båda två samtidigt, vilket kan ge svåra psykiska problem. Mellan perioderna kan du må bra och ha en mycket fungerande vardag.

Bipolär sjukdom beror på och påverkas av arv och miljö. Om du har en genetisk släkting som har sjukdomen finns det en ökad risk att du får den också eftersom bipolär sjukdom ofta går i arv.  

Sjukdomen kan också utlösas av sådant som händer i livet. Det kan exempelvis vara så att du stressar mycket eller har gått igenom en svår händelse som till exempel en separation av något slag, en relation som avslutats eller ett dödsfall. Även mer vanliga förändringar så som att börja på ett nytt jobb, få barn eller flytta kan påverka. Livet och dess skiftningar kan påverka oss alla på olika sätt.

När du har utvecklat bipolär sjukdom kan dina perioder av sjukdom utlösas utan att det finns någon tydlig yttre orsak även om många omständigheter påverkar sjukdomen på lång sikt.

Många med psykisk ohälsa blir bättre och återhämtar sig med tiden. Det är viktigt att hitta en balans i sin vardag och att lära sig att hantera sina symptom och besvär. För dig som lider av bipolär sjukdom kan det vara viktigt att fortsätta med läkemedelsbehandling även när du mår bra. Väldigt viktigt faktiskt.

Olika former av bipolär sjukdom

Det finns olika typer av bipolär sjukdom. Bipolär typ 1, som tidigare kallades för manodepressiv sjukdom, är den mest kända varianten av sjukdomen. Vilka symptom du har kan variera och förändras under livets gång. En del som har bipolär sjukdom har inga symptom alls mellan perioderna, medan vissa upplever symptom som att ha väldigt nära till känslor av nedstämdhet och ångest. Det finns olika behandling för de olika besvären.

Bipolär sjukdom typ 1

Innebär att du har svåra depressioner och kraftiga manier. Båda tillstånden kan leda till att du behöver vård på sjukhus.

Vid svåra depressioner kan tankar på att skada sig själv eller avsluta sitt liv uppstå.

Vid kraftig mani ökar risken för psykos eftersom du kan bli så överaktiv att du får svårt att sova. Du kan också bli aggressiv och därför riskera att skada dig själv eller andra.

Mellan de olika perioderna av sjukdom kan en del vara nedstämda, ha ångest  och svårt att sova medan en del kan må bra och leva som vanligt med en fungerande behandling.

Bipolär sjukdom typ 2

Innebär att du har liknande symptom som vid bipolär sjukdom typ 1. Du har perioder av depression som varvas med perioder av hypomani, där du får ökat energi och ett minskat sömnbehov. Du upplever inte lika starka och intensiva symptom av mani som vid bipolär sjukdom typ 1 och därför kan det vara svårare att upptäcka din sjukdom, även om det är precis lika viktigt så att du kan få rätt behandling.

Kraftiga pendlingar och blandtillstånd

Innebär att du kan ha en eller flera perioder med blandade tillstånd, också kallade blandepisoder eller blandtillstånd. Då kan du ha flera symptom samtidigt och de kan variera kraftigt mellan tillstånden under en och samma dag. Det kan vara riktigt påfrestande att vara överaktiv och rastlös i ena stunden och känna avgrundsdjup förtvivlan och hopplöshet i nästa.

Det här är en sjukdom som utmanar och som kräver mycket av både dig som har sjukdomen och av dina närstående. Var varsamma, tålmodiga och snälla men bestämda.

Symptom kopplat till bipolär sjukdom

Det som kännetecknar bipolär sjukdom och som där med är det symptom du bör vara mest uppmärksam på är att du har olika perioder av mani och depression.

Symptom på manier, överaktiva perioder

När du är manisk innebär det att du är överdrivet upprymd och energisk. Då är det vanligt att du känner igen dig i en eller flera av följande symptom:

 • Du är överaktiv och extra kreativ. Du har svårt att hindra dina idéer.
 • Du har ett minskat sömnbehov.
 • Du är extremt självsäker.
 • Du är impulsiv och saknar konsekvenstänk, vilket exempelvis kan leda till att du spenderar mycket pengar eller utsätter dig eller andra för farliga situationer.
 • Du upplever att du mår jättebra och att omgivningen är tråkig som inte förstår.
 • Du blir lättare irriterad eller arg.

Efter en manisk period är det vanligt att känna ångest över saker man sagt och gjort.

Symptom på hypomani, en lindrigare form av mani

Vid hypomani är de överaktiva symptomen lindrigare och ditt beteende skapar sällan konflikter eller leder till allvarligare följder. Ett vanligt första symptom på hypomani är att du behöver sova mindre. Du kan också få följande symptom:

 • Du är mer energisk än vanligt.
 • Du är positivare än vanligt.
 • Du är kreativare än vanligt.

Symptom på depression

Vid en depression upplever du den maniska periodens raka motsats. Du är nedstämd och all lust, glädje och energi är som bortblåst. Du kan också uppleva ett eller flera av följande symptom:

 • Du känner dig arg eller irriterad.
 • Du känner dig inte ens glad när du gör saker som brukar få dig på bra humör.
 • Du har ingen ork eller lust att ta itu med saker. Till och med vardagliga sysslor kan kännas svåra att ta tag i.
 • Du har problem med aptiten. Den kan både öka och försvinna vilket kan leda till att du går upp eller ner i vikt.
 • Du har problem med sömnen. Det kan vara svårt att somna på kvällen och du kan vakna flera gånger under natten. Det kan också vara svårt att vakna eller hålla dig vaken under dagen och du sover därför alldeles för mycket.
 • Du har svårt att koncentrera dig.
 • Du har dålig självkänsla och känner skuld och skam.
 • Du har ångest.

Du kan också få kroppsliga besvär vid en så som exempelvis värk i rygg, mage eller på andra ställen i kroppen. Självskadebeteende och självmordstankar förekommer också.

Du kan ha en depression utan att det rör sig om bipolär sjukdom.

Behandling av bipolär sjukdom

Det är viktigt att få rätt diagnos och behandling så tidigt som möjligt eftersom du kan bli mycket sjuk utan behandling, om du har bipolär sjukdom. Det är vanligt att man börjar få symptom på bipolär sjukdom redan under tonåren men det är ovanligt att få en diagnos så pass tidigt. Det beror på att det ofta är svårt att skilja bipolär sjukdom från annan psykisk ohälsa, och speciellt i ung ålder.

Ofta börjar sjukdomen med en eller flera depressioner. Att få återkommande depressioner är ju vanligare än att ha bipolär sjukdom så det kan ibland ta tid innan du får rätt diagnos. Om depressionerna varvas med överaktiva perioder är det viktigt att göra en utredning för bipolär sjukdom.  

Egenvård - vad kan jag göra själv?

Det finns flera saker du själv kan göra för att minska risken för att må dåligt igen. Du kan bland annat:

 • Skapa dagliga rutiner och följa dem.
 • Undvika att dricka alkohol.
 • Försöka att undvika att sova på dagen och försök få till bra och regelbundna sömnrutiner.
 • Undvika att ta på dig för mycket att göra samtidigt.
 • Motionera varje dag. Gärna 30 minuter eller mer men kom ihåg att all träning som blir av är bra träning. Även lite träning kan göra stor skillnad.
 • Hitta metoder som motverkar stress. Testa mindfulness och avslappningsövningar.

Det kan också vara bra att:

 • Lära dig identifiera tidiga tecken på att sjukdomen är på väg tillbaka. Ta hjälp av närstående och din behandlare. Tillsammans kan ni se till så att du kan få vård och behandling i ett tidigt skede. Genom att göra det blir det lättare att sjukskriva sig i tid. Då kommer du att kunna tillfriskna snabbare.
 • Skapa en krisplan tillsammans med läkare och behandlare. Genom att göra detta finns det en tydlig plan som du hjälpt till att ta fram att använda när du blir sjuk och kanske tappat sjukdomsinsikten.
 • Använda en stämningsdagbok där du skriver ner hur du mår.

När och var ska jag söka vård?

Ta kontakt med din vårdcentral om du har symptom på mani eller depression och du känner att du börjar få svårt att svårt att klara av vardagen.

Du kan också ta kontakt med en psykiatrisk mottagning genom att göra en egenanmälan. Då får du antingen en tid för en första bedömning eller så blir du hänvisad till en vårdcentral.

Det är viktigt att inte vänta för länge med att söka vård. Ju snabbare du söker vård, desto snabbare kan du få hjälp att må bättre. Ibland kan det ta tid att få rätt diagnos och behandling efter att man sökt vård så om du tror att du kan ha bipolär sjukdom bör du ta kontakt med psykiatrin där du bor och be om att få göra en utredning så snabbt som möjligt. 

Ta genast kontakt med vården

Du bör genast ta kontakt med en psykiatrisk mottagning, eller en vanlig akutmottagning om det inte finns någon psykiatrisk mottagning där du bor, om du känner igen dig i några av följande punkter:

 • Du har symptom på mani eller depression och du mår mycket dåligt samtidigt som din situation känns outhärdlig.
 • Du är orolig för att du ska skada dig själv eller någon annan i din omgivning.
 • Du är orolig för en närstående. Du upplever att hen mår mycket dåligt och kan skada sig själv eller någon annan.

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig