Capio
Capio

KUB-test – kombinerat ultraljud och blodprov

Undersökningen KUB består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning som visar sannolikheten för att fostret i magen har någon kromosomavvikelse. Provet kan inte ge säkra svar, bara uppskattningar och kan därför behöva kompletteras med andra prov.

Vad innebär KUB?

KUB, som står för kombinerat ultraljud och blodprov, är en undersökning som visar sannolikheten för att fostret i magen har någon kromosomavvikelse. Det går inte att få fram säkra svar, utan bara uppskattningar genom KUB. Därför kan det behöva kompletteras med andra prov.

KUB består av både ett blodprov och en ultraljudsundersökning. Vilka som erbjuds att göra undersökningen är olika inom olika regioner och landsting. Det kan också vara olika om du får betala en avgift eller inte.

KUB är, precis som all annan fosterdiagnostik , frivillig att göra och det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra undersökningen eller inte. KUB ökar inte risken att få missfall.

När och var kan jag göra testet?

Blodprovet tas när du har passerat vecka 9 och ultraljudet görs någon gång mellan vecka 11 och 14.

För att få göra fosterdiagnostik behöver du en remiss, som är ett slags tillstånd från vården som talar om att du får göra ett visst prov eller en viss typ av undersökning. Det är vanligtvis en barnmorska som skriver remiss och bokar in besök för fosterdiagnostik.

Du kan söka vård på vilket mottagning du vill, i hela landet.

Vad kan undersökningen visa?

KUB kan visa hur troligt det är att fostret har en kromosomavvikelse. Testet kan inte ge ett klart besked eftersom undersökningen bara mäter och kan visa hur stor eller liten sannolikheten för kromosomavvikelser är. Därför kan KUB behöva kompletteras med andra undersökningar så som fostervattenprov, moderkaksprov eller NIPT.

Den vanligaste avvikelsen är trisomi 21, det vill säga Downs syndrom. Men det finns även andra mer ovanliga och allvarligare trisomier. Två exempel är trisomi 13, Pataus syndrom och trisomi 18, Edwards syndrom.

Att tänka på

Innan du gör KUB kan det vara bra att läsa på om vad undersökningen innebär. Det kan också vara bra att tänka igenom varför du vill göra provet och fundera över vad du skulle göra om resultatet av undersökningen inte blir det du hoppats på.

Förberedelser

Inför blodprovet behöver du inte förbereda dig på något speciellt sätt.

Inför ultraljudsundersökningen är det bra att vara kissnödig under undersökningen eftersom en full urinblåsa hjälper till att trycka upp livmodern så att fostret syns bättre.

Biverkningar och komplikationer

Armen kan kännas lite öm efter blodprovet, men annars finns det inga biverkningar. Ultraljudet ger inte heller några biverkningar och KUB ger inte någon ökad risk för missfall.

Känslor efteråt

Om provet visar en ökad sannolikhet för att fostret har någon avvikelse kan det kännas jobbigt, och det är att det uppstår frågor och funderingar. Då kan det vara skönt att få hjälp att reda ut sina tankar och funderingar. Vårdpersonalen hjälper dig med dina funderingar och det gäller inte bara för dig som är gravid utan även för dig som är blivande medförälder.

Du har rätt att få all information om hur det är att leva med en funktionsnedsättning, vad samhället kan erbjuda för stöd och hur du gör om du vill göra en abort.

Vi hjälper dig