Capio
Capio
Capio

Vaccination mot gula febern

Gula febern är en tropisk virussjukdom som är mycket farlig. Du som planerar att besöka områden där gula febern förekommer rekommenderas vaccination. En dos ger ett livslångt skydd mot sjukdomen.

Vad är gula febern?

Gula febern finns i stora delar av tropiska Afrika och delar av Sydamerika. Viruset sprids av myggor och du som blir smittad av gula febern blir livshotande sjuk.

Symptom

Symptom på gula febern är bland annat hög feber, blodblandade diarréer, kräkningar och gulsot.

När ska jag vaccinera mig?

Alla som planerar att resa till eller passera via områden där gula febern förekommer rekommenderas vaccination. Vissa länder kräver även ett vaccinationsintyg som är utfärdat minst 10 dagar före inresa. Vaccination mot gula febern ger ett mycket bra och livslångt skydd mot sjukdomen. Vuxna samt barn över 9 månader kan vaccinera sig mot gula febern. Barn under 9 månader brukar inte vaccineras, men om barnet ska vistas i områden med hög risk för smitta kan undantag göras. Om du är gravid eller ammar bör du rådfråga läkare innan vaccination.

Hur går vaccinationen till?

Vuxna brukar vaccineras med en spruta på överarmens utsida. Barn upp till tre år får vanligtvis sprutan på lårets framsida. Tillräckligt skydd uppnås cirka 10 dagar efter vaccinationstillfället. Det är inte ovanligt att bli röd och svullen kring platsen där du blev stucken. Cirka en vecka efter vaccinationen kan man också få huvudvärk, feber eller bli illamående. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

När ska jag inte vaccinera mig?

Risken för allvarliga biverkningar är mycket liten, men något större för personer över 60 år. Om risken för biverkningar är större än risken att smittas av sjukdomar går det att få ett intyg om undantag från vaccination. Du bör inte heller vaccinera dig om du är allergisk mot ägg, har försämrat immunförsvar (t.ex. på grund av HIV), eller behandlas med cellhämmande medel eller höga doser kortison. Även i dessa fall går det att få ett intyg om undantag.

Vi hjälper dig