Capio
Capio
Capio

Vaccination mot influensa

Influensa är en mycket smittsam infektion orsakad av virus. Typiska symptom är hög feber, muskelvärk, huvudvärk, halsont och hosta. Det går att skydda sig mot influensa genom att vaccinera sig. Ta kontakt med din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig mot influensa.

Läs mer om influensa här

Vem kan och bör vaccinera sig?

Många som vaccinerar sig slipper influensa helt och hållet, och du som ändå blir sjuk i influensa blir inte lika sjuk som du hade blivit utan vaccinet. Genom att vaccinera dig kan du undvika att bli allvarligt sjuk i influensa, eller att drabbas av en följdsjukdom, som lunginflammation. Om du använder blodförtunnande läkemedel, vet eller tror att du är allergisk mot vaccinets konserveringsmedel eller är allergisk mot hönsägg eller kyckling ska du rådgöra med din läkare först. Detsamma gäller om du tidigare har fått en allergisk reaktion efter att du har vaccinerat dig.

I stort sett alla kan vaccinera sig mot influensa men vissa personer rekommenderas specifikt att vaccinera sig, och bör därför göra det. Detta gäller exempelvis de som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka eller de som behöver skydda någon i sin närhet som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar. Vaccin kan även rekommenderas till barn som är äldre än sex månader och som har vissa allvarliga sjukdomar.

Vaccin för dig som har ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas att ta vaccin mot influensa om något av följande stämmer: 

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du är gravid efter vecka 12.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har en mycket kraftig övervikt.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.

I vissa fall kan en läkare behöva bedöma om du har en ökad risk att bli svårt sjuk av influensa. 

Vaccin för dig som behöver skydda någon annan

Om du bor tillsammans med någon som har ett nedsatt immunförsvar rekommenderas du att vaccinera dig mot influensa. 

Inte i riskgrupp – men vill ta vaccin ändå

Eftersom risken för att bli allvarligt sjuk är liten om du är under 65 år och inte har någon av de sjukdomar eller tillstånd där vaccination mot influensa rekommenderas, behöver du inte vaccinera dig om du inte vill.

En del vill vaccinera sig ändå för att undvika att bli sjuka i influensa, och det är möjligt. Alla kan bli vaccinerade mot influensa men ibland kan du behöva vänta längre på att få en tid för att bli vaccinerad om du inte tillhör en riskgrupp, eftersom de i riskgrupper prioriteras i vaccinationskön.

När ska jag vaccinera mig?

Du behöver vaccinera dig varje år eftersom skyddet varar i högst ett år och eftersom det nästa år kan vara ett nytt virus som orsakar influensa. När du har vaccinerat dig är du alltså endast skyddad för årets influensavirus och har inget permanent skydd.

Var kan jag vaccinera mig?

Ta kontakt med din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig mot influensa.

Så går vaccinationen till

Influensavaccinet ges oftast genom en spruta, men kan även ges i form av nässpray. Barn som är yngre än tre år får oftast sprutan med vaccin på lårets framsida. Äldre barn och vuxna får sprutan på utsidan av armen. Ibland kan barn som är över två år och ungdomar upp till 18 år också få vaccinet i form av nässpray.

Barn och vuxna som är äldre än åtta år ges en dos när de vaccineras mot influensa. Ett barn som är mellan sex månader och åtta år, och inte tidigare fått vaccin mot influensa, får två doser. De ges då med fyra veckors mellanrum. Om barnet är vaccinerat sedan tidigare räcker det med en dos.

Så mår du efteråt

Efter vaccinationen kan du bli lite röd och svullen där du fick sprutan och det kan kännas lite ömt. Barn kan få sämre aptit och löst bajs.

En del personer kan få fler biverkningar, så som:

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Muskelvärk

Besvären brukar gå över inom några dagar.

Relaterade diagnoser

Granskad av:

Stefan Bremberg, Chefläkare, Capio

Senast granskad:

2023-11-08

Bild på ett plåster

Därför ska du vaccinera dig mot säsongsinfluensa

Säsongsinfluensa är en återkommande virussjukdom som du kan bli allvarligt sjuk av. Under de senaste 5 åren har i genomsnitt 270 patienter blivit svårt sjuka. Som tur är finns vaccin mot säsongsinfluensa, så att du kan skydda både dig själv andra från att bli smittad.

Läs hela artiklen

Vi hjälper dig