Capio
Capio
Capio
Bild på plåster
Allergier & virus

Därför ska du vaccinera dig mot säsongsinfluensa

Säsongsinfluensa är en återkommande virussjukdom som du kan bli allvarligt sjuk av. Under de senaste 5 åren har i genomsnitt 270 patienter blivit svårt sjuka. Som tur är finns vaccin mot säsongsinfluensa, så att du kan skydda både dig själv andra från att bli smittad. Du som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp, rekommenderas att vaccinera dig, uppmanar Capios chefläkare Stefan Bremberg.

Vaccination mot influensa

Nu vaccinerar vi mot influensa. Välj region för att se vårdcentraler och boka tid

Vad är säsongsinfluensa?

Säsongsinfluensa är en virusinfektion som sprids genom droppsmitta. Framför allt sprids den genom hostningar och nysningar. Den förekommer alltid under vinterhalvåret, från november till mars och ofta har den sin topp under december och januari. Viruset byter skepnad år från år och därför måste man vaccinera sig varje år. 

De vanligaste symptomen för säsongsinfluensa är: 

  • Feber
  • Hosta
  • Nysningar
  • Muskelvärk
  • Allmän sjukdomskänsla

Varför ska man vaccinera sig mot säsongsinfluensa? 
Som tur är finns vaccin mot säsongsinfluensa. Det viktigaste skälet till att du ska vaccinera dig är för att skydda dig själv från att bli allvarligt sjuk i säsongsinfluensa. Det finns en risk att man kan dö av säsongsinfluensan.  

– Om man vaccinerar sig har man betydligt bättre skydd mot säsongsinfluensa. Och du skyddar även andra, så att smittspridningen minskar, säger Stefan Bremberg, chefläkare på Capio. De vanligaste biverkningarna av vaccinet är lokal ömhet och rodnad där du tagit sprutan. Eventuellt lindrig feber under ett par dagar. 

Vem kan vaccinera sig mot säsongsinfluensa?  

De som är mest utsatta för att drabbas av säsongsinfluensa är äldre personer och de som har komplicerande sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar i luftvägarna, diabetes och personer med nedsatt immunförsvar. Även gravida efter vecka 12 rekommenderas att vaccinera sig. 

– Du som fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens definitioner, rekommenderas att vaccinera dig mot säsongsinfluensa oavsett andra sjukdomar. Vaccinet är gratis i alla våra regioner, om du fyllt 65 år eller tillhör en riskgrupp, säger Stefan Bremberg, chefläkare på Capio. 

Vad gör man om man är spruträdd? 

Om du är spruträdd eller orolig för vaccinering, prata med din sjuksköterska på din vårdcentral eller din vaccinationsmottagning. 

– Det finns hjälp att få om man är spruträdd. Rädsla ska inte hindra dig från att vaccinera dig, säger Stefan Bremberg, chefläkare på Capio. 

Vilka rekommenderas att vaccinera sig mot Covid-19? 

Enligt Folkhälsomyndigheten ska alla över 65 år och vissa andra riskgrupper ta en påfyllnadsdos av Covid-19 vaccin. Prata med din sjuksköterska på din vårdcentral eller din vaccinationsmottagning, så kan du ta båda vaccinen samtidigt.  

Vaccination mot influensa

Nu vaccinerar vi mot influensa. Välj region för att se vårdcentraler och boka tid