Vård online
Vård online
äng
Pollenallergi

Vilken pollenallergi har du?

Vad är det som killar i näsan; björk, gräs eller lite av varje? Utan en utredning kan det vara svårt att veta exakt vilket pollen du reagerar på men tidpunkten för dina besvär kan ge en ledtråd.

Besväras du av pollen?

Vi finns här för dig om du behöver hjälp. 

Har du främst problem under våren och försommaren, är det nog lövträden som är anledningen. Hassel brukar vara först ut i februari-mars, tätt följt av al och senare asp, alm, sälg, björk och sist ut är ek. Björk och ek märker du av en bit in i juni medan hassel och al klingar av under april. Asp, Alm och sälg har oftast gjort sitt när maj månad är slut.

Är det snarare under försommar och sommar du får dina symptom är det förmodligen gräs eller gråbo som är boven. Gräs märker du av redan i maj medan gråbo kommer runt juli, båda hänger i sommaren ut.

Tidsangivelsen är inte exakt, räkna med att säsongen kan komma igång tidigare i söder och lite senare i norr. Dessutom kan pollen anlända med fjärrtransport, d v s de kommer med vindar söderifrån, där blomningen kommer tidigare.

Besväras du av pollen?

Vi finns här för dig om du behöver hjälp.