Capio
Capio
Capio
bilden visar en äng
Pollenallergi

Vilken pollenallergi har du?

Vad är det som killar i näsan; björk, gräs eller lite av varje? Det kan vara svårt att veta exakt vilket pollen du reagerar på men tidpunkten för dina besvär kan ge en ledtråd.

Besväras du av pollen?

Vi finns här för dig om du behöver hjälp. 

Har du främst problem under våren och försommaren, är det nog lövträden som är anledningen. Hassel brukar vara först ut i februari-mars, tätt följt av al och senare asp, alm, sälg, björk och sist ut är ek. Björk och ek märker du av en bit in i juni medan hassel och al klingar av under april. Asp, Alm och sälg har oftast gjort sitt när maj månad är slut.

Är det snarare under försommar och sommar du får dina symptom är det förmodligen gräs eller gråbo som är boven. Gräs märker du av redan i maj medan gråbo kommer runt juli, båda hänger i sommaren ut.

Tidsangivelsen är inte exakt, räkna med att säsongen kan komma igång tidigare i söder och lite senare i norr. Dessutom kan pollen anlända med fjärrtransport, d v s de kommer med vindar söderifrån, där blomningen kommer tidigare.

Oavsett vilken typ av pollenallergi du har är behandlingen densamma. I artiklarna nedan hittar du mer vägledning bl a kring hur du själv kan lindra dina besvär med egenvård och receptfria läkemedel.

Lövträd

Kan förekomma i februari. Förekommer ofta/alltid i mars, april, maj och jun,

Gräs

Kan förekomma i maj och september. Förekommer ofta/alltid i maj, juni, juli, augusti. 

Gråbo

Kan förekomma i juli och september. Förekommer ofta/alltid i juli och augusti.

Besväras du av pollen?

Vi finns här för dig om du behöver hjälp.