Capio
Capio
Capio
Tjej ligger i soffan med influensa
Influensa

Influensa eller en jobbig förkylning?

Nu är säsongen för förkylningar och influensa här. Frågorna duggar tätt, särskilt i relation till coronapandemin. Vi guidar dig med råd och tips på när du bör vaccinera dig, hur du själv kan minska risken att bli smittad samt vad du kan göra om du drabbas av årets influensa.

Influensavaccination

Vaccinera dig mot årets influensa tryggt och enkelt på en vårdcentral nära dig.

Vad är influensa?

Influensa är en virusinfektion som vanligen sprids via luften. Oftast bryter influensan ut plötsligt och de vanligaste symptomen vid influensa är feber, torrhosta samt ont i huvud, leder och muskler. Viruset smittar redan innan du har några symtom och inkubationstiden, den tid det tar att få symptom på influensa efter att du har blivit smittad, är 1-4 dygn. Du smittar som mest från 2 till 5 dagar efter att symptomen startat. Influensa varar 1-2 veckor men tröttheten och hostan kan finnas kvar längre.

Det är inte ovanligt för barn under 2 år att få besvär som illamående, kräkningar och magont.

Influensa, covid-19 eller en jobbig förkylning?

Det går inte att skilja mellan influensa, covid-19 och en förkylning med hjälp av symtom. Influensa startar ofta väldigt snabbt och ger i allmänhet hög feber, värk i huvudet och kroppen och du kan känna dig utmattad. Förkylning har ofta ett långsammare förlopp med snuva med rinnande eller tät näsa, hosta och nysningar. Covid-19 kan yttra sig på alla sätt som både influensa och förkylning gör.

Provtagning

Provtagning för att diagnosticera influensa och förkylningar görs sällan. Eftersom du själv inte kan skilja mellan influensa och covid-19 bör du ta prov för covid-19 när du har symptom. 

Du kan minska risken att bli smittad av influensa genom att:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Undvika att röra vid dina ögon, din näsa och din mun.
 • Undvika nära kontakt med personer som har symtom på influensa.

Detta kan du göra själv om du drabbas av influensan

Vi hoppas såklart att du får vara frisk, men om du ändå drabbas av influensan kan det vara bra att veta följande:

 • Influensa är en virusinfektion och kan inte behandlas med antibiotika.
 • Lugn och ro är viktigt för att ge kroppen möjlighet till återhämtning
 • Vid hög feber är det viktigt att dricka mycket vätska. Särskilt viktigt är detta för barn. 
 • Febernedsättande och smärtstillande läkemedel (paracetamol och/eller ibuprofen) kan lindra symptomen liksom nässpray och receptfria hostmediciner.

Du smittar så länge du är sjuk - stanna hemma så länge du har feber eller känner dig sjuk. Du kan behöva stanna hemma längre om du inte har lämnat prov för covid-19. 

När bör jag söka vård?

 • Om du har hög feber som inte går ner efter fyra dygn.
 • Om du har haft hög feber som har gått ner och som sedan börjar stiga igen.
 • Du tillhör någon av de grupper som rekommenderas vaccination mot influensa och har fått symtom på influensa. Detta gäller oavsett om du är vaccinerad eller inte.

För att minska smittrisk är det viktigt att du tar en första kontakt med oss digitalt eller via telefon.

Då bör du vaccinera dig mot influensa

Vaccinera dig mot influensan i tid om du är i riskgruppen och därmed riskerar att bli allvarligt sjuk av influensan. Du tillhör riskgruppen och bör vaccinera dig om du är 65 år och äldre, gravid eller har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

 • Kronisk hjärtsjukdom.
 • Kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel vid obesitas, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder.
 • Kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Diabetes.
 • Andra tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Vaccinera dig mot influensan

Håll dig frisk i vinter! Vaccinera dig mot årets influensa tryggt och enkelt på en mottagning nära dig

Influensavaccination

Vaccinera dig mot årets influensa tryggt och enkelt på en vårdcentral nära dig.