Capio
Capio
Capio
sjuksköterska och patient mammografi
Kvinnohälsa

Mammografiscreening – hur funkar det?

Många har funderingar inför en mammografiscreening; vad är det, vilka får en kallelse till det och varför är det viktigt att gå på? Därför ska vi reda ut vad det faktiskt innebär.

Hittat en förändring i bröstet?

Ta kontakt med din närmaste vårdcentral.

All bröstcancer känns inte. Du hittar inte alltid en knöl i bröstet eller märker av andra symptom i kroppen. Ungefär 60 procent av alla bröstcancerfall i screeningåldrarna 40 – 74 år hittas genom mammografiscreeningen*. Det kallas för screening eftersom flera personer regelbundet kallas till samma typ av undersökning. Mammografiscreening görs för att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede eftersom ju tidigare det upptäcks desto större är chansen till framgångsrik behandling. Själva mammografin i sig är en röntgenundersökning av brösten.

Alla kvinnor mellan 40 – 74 år ska erbjudas kostnadsfri mammografiscreening med jämna mellanrum, men hur ofta du blir kallad beror på vilken region du bor i.

Om du är orolig, upptäcker en knöl eller reagerar på någon typ av förändring i dina bröst ska du alltid kontakta sjukvården, oavsett hur gammal du är.

Så här går det till:

1. Röntgenavdelning

När du ska undersökas med mammografi får du oftast komma till en röntgenavdelning på ett sjukhus. En röntgensjuksköterska börjar med att ställa några frågor till dig, till exempel om du har känt av någon förändring i brösten eller om du har opererat dem.

2. Undersökning

Du får ta av dig dina kläder på överkroppen och sjuksköterskan undersöker sedan dina bröst för att se om det finns till exempel ärr eller födelsemärken som på röntgenbilderna skulle kunna se ut som en tumör. När det är dags att ta röntgenbilder får du ställa, eller sätta, dig framför maskinen. Ditt ena bröst läggs på en skiva samtidigt som en annan skiva pressar ihop bröstet under tiden som röntgenbilderna tas, sedan får du göra likadant med ditt andra bröst. Röntgensjuksköterskan tar två till tre bilder på varje bröst och själva bildtagningen tar ungefär mellan fem och tio minuter. Det kan kännas lite obehagligt under en kort stund när brösten pressas ihop men det brukar gå över fort och röntgensjuksköterskan finns hela tiden där för att hjälpa dig.

3. Efter undersökningen

Hela undersökningen brukar ta omkring 15 till 30 minuter och svaret på din mammografi skickas hem till dig inom cirka två veckor. Ibland kan du behöva komma tillbaka för att ta nya bilder, till exempel om något blev otydligt i bilden eller om en förändring upptäckts i brösten.

4. Vidare utredning

Om bilderna visar på att du har en förändring i brösten kan du behöva ta fler röntgenbilder och en läkare kan vilja göra en ultraljudsundersökning eller ta ett vävnadsprov eller cellprov från ditt bröst med hjälp av en nål. Du ska få svar på den undersökningen så snart det går.

Röntgensjuksköterskan svarar

Vi ställde fem vanliga frågor till vår röntgensjuksköterska Anna Keijsner som hon fick svara på.

Behöver jag förbereda mig på något sätt inför en mammografi?

Nej, du behöver inte förbereda dig på något sätt förutom att ha med dig en giltig legitimation till besöket.

Gör det ont?

Människor är olika smärtkänsliga. Om du vid själva undersökningstillfället är öm i brösten, till exempel på grund av hormonella förändringar, så kanske du upplever att det gör ont i några sekunder men för de allra flesta går det jättebra.

Är det farligt?

Nej, det är helt ofarligt.

Kan alla genomgå en mammografi eller finns det några hinder?

För kvinnor över 25 år är mammografi förstahandsvalet när det gäller bilddiagnostik av brösten. Du kan genomgå en mammografi oavsett storlek på brösten och om du har implantat.

Varför är det viktigt att gå på sin mammografi?

Genom mammografi kan vi upptäcka förändringar i brösten som ännu inte kan kännas med händerna och tidig upptäckt är en viktig faktor för överlevnad när det gäller bröstcancer.

 

* Källa: Socialstyrelsen juni 2022

Hittat en förändring i bröstet?

Ta kontakt med din närmaste vårdcentral.

Relaterade artiklar