Vård online
Vård online

Kvinnohälsa

Det finns många olika sjukdomar och hälsotillstånd som enbart eller i huvudsak drabbar kvinnor och livmoderbärare. Här nedan har vi samlat värdefulla tips, råd och information till dig.

Kvinnor speglar sig

Historiskt sett har få saker varit så tabubelagda som kvinnobesvär. Mens, smärta i underlivet, förlossningsskador eller klimakteriet är för många fortfarande obekvämt att tala om. Åkommor som avser kvinnors hälsa har de senaste åren uppmärksammats alltmer och forskarvärlden inleder fler och fler studier på temat.

Genom dessa artiklar hoppas vi kunna hjälpa dig att förstå dina symptom, veta när du behöver söka vård och få koll på vad du kan göra för att må bättre.