Capio
Capio
Capio
ungdomar som läser
Ångest och oro

Barns psykiska hälsa: Så söker du vård

Det är inte ovanligt att i perioder må dåligt i livet, och vi på Capio finns här för dig och ditt barn. Även du som förälder kan vända dig hit för råd och stöd i ditt föräldraskap. Du kan kontakta din vårdcentral i första hand om ditt barn mår dåligt, i vissa regioner kan du vända dig till specialistvården. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar, eller kontakt direkt med din vårdcentral.

För dig som är förälder

Du som förälder kan vända dig till din Capio-vårdcentral för råd och stöd i ditt föräldraskap. Processen att söka vård för sitt barn eller ungdom kan skilja sig åt beroende på vilken region du bor, men ett vanligt vårdflöde kan se ut ungefär så här. 

  1. Du kontaktar din vårdcentral, antingen via app, online eller genom ett fysiskt besök. 
  2. Under första kontakten med vården kan ni få råd, stöd och behandling. Om ytterligare behov behöver tillgodoses så kan ni få vägledning till vidare hjälp. 
  3. Om det behövs fortsatt behandlingskontakt så skickas en remiss till specialistpsykiatrin.

Om du misstänker att ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du läsa mer om hur du går tillväga här.

För dig som vill söka vård själv

Ungdomar med eget BankID kan söka vård själva, men vi rekommenderar alltid att det finns någon typ av föräldrakontakt inblandat också. Så här går du tillväga när du som ungdom vill söka vård.

  1. Du kontaktar din vårdcentral, antingen via appen, online eller genom ett fysiskt besök. 
  2. Under besöket ser vi över vad du besväras av och hur vi bäst kan hjälpa dig. Även om man kan söka själv som ungdom så behöver vårdnadshavare informeras om kontakten. Om det kommer fram information som väcker oro hos vårdpersonal så kommer vårdnadshavare att kontaktas.
  3. Vid behov får du en remiss vidare till specialistpsykiatrin (exempelvis BUP eller liknande mottagning). 

Sök vård online

Få rådgivning och hjälp 7-22 alla dagar, eller kontakt direkt med din vårdcentral.