Barn som knyter sina skor. Barn som knyter sina skor.

Capio Barnavårdscentral Årsta

Välkommen till din BVC i Årsta. Vi följer ditt barns hälsa, trygghet och utveckling under de första sex levnadsåren. Vi finns här för både dig och ditt barn.

Hur kan vi hjälpa dig?

BVC Stängt

BVC Stängt Fredag 7/1

Så tar vi hand om ditt barn

Mamma pussar på sitt barn.

Välj oss som ditt barns BVC

Vi finns här för dig och ditt barn 0-6 år, på er resa från barnets allra första tid i livet till förskoleålder. Capios barnavårdscentraler arbetar på uppdrag av respektive region och följer de nationella riktlinjerna för barnhälsovård. Vi har även ett nära samarbete med våra vårdcentraler, där du kan få hjälp digitalt eller fysiskt när det behövs.

Vår personal

Annika Wargert

Verksamhetschef

Svetlana Travar

Specialist i allmänmedicin

Mirja Vetander

Barnläkare

Kontakta oss

Capio Barnavårdscentral Årsta

Bränningevägen 2 , 120 54 , Stockholm

Logotyp Region Stockholm På uppdrag av Region Stockholm