Capio
Capio
Capio

Barnvaccination

Alla barn i Sverige erbjuds vaccination enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Att vaccinera sitt barn är frivilligt, men rekommenderas. Vaccinationerna ger barnet skydd mot flera allvarliga, i vissa fall livshotande, sjukdomar och förebygger spridning av smitta i samhället. 

Barnvaccinationsprogrammet 

Alla vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet är gratis och ges i samband med besöken på barnavårdscentralen och inom elevhälsan. 

Vaccinationer på barnavårdscentralen 

Sex veckor:  

 • Vaccin mot rotavirus, ges som vätska i barnets mun (dos 1). 

3 månader: 

 • En spruta med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B (dos 1). 
 • En spruta med vaccin mot pneumokocker (dos 1). 
 • Vaccin mot rotavirus, ges som vätska i barnets mun (dos 2). 

5 månader: 

 • En spruta med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B (dos 2). 
 • En spruta med vaccin mot pneumokocker (dos 2). 

12 månader:    

 • En spruta med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B (dos 3). 
 • En spruta med vaccin mot pneumokocker (dos 3). 

18 månader: 

 • En spruta med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (dos 1). 

5 år: 

 • En spruta med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (dos 4). 

Vaccinationer inom elevhälsan 

Årskurs 1-2: 

 • En spruta med vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (dos 2). 

Årskurs 5-6: 

 • En spruta med vaccin mot HPV (dos 1).  
 • Ytterligare en spruta med vaccin mot HPV (dos 2). 

Årskurs 8-9: 

 • En spruta med vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (dos 5). 

Så går det till 

Du som vårdnadshavare får en kallelse när det är dags för ditt barn att vaccineras. Barn upp till ungefär ett års ålder får oftast sprutan i benet, därefter ges sprutan i armen. En del barn gråter i samband med sticket, men smärtan brukar gå över fort.  

Om ditt barn är sjukt när det är dags för vaccination ska du alltid prata med personalen på BVC eller elevhälsan. Lindriga åkommor såsom en vanlig förkylning brukar inte vara ett hinder för vaccination, men om ditt barn har feber eller mår dåligt kan ni behöva boka om tiden. 

Biverkningar 

De flesta barn får inga eller lindriga biverkningar av vaccinationen. Läs mer om biverkningarna för respektive vaccin genom att klicka på vaccinen i listan ovan. 

Relaterade diagnoser

Vi hjälper dig

Visar 82 mottagningar: