Barn som knyter sina skor. Barn som knyter sina skor.

Capio Barnavårdcentral Berga

Välkommen till din BVC i Linköping. Vi följer ditt barns hälsa, trygghet och utveckling under de första sex levnadsåren. Vi finns här för både dig och ditt barn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är HBTQ-certifierade. Vår verksamhet präglas av uppfattningen att alla har ett lika värde oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, trosuppfattning eller sexuell läggning.

Så tar vi hand om ditt barn

Tillsammans för friskare barn. I samarbete med Generation Pep, en del av Kronprinsessparets Stiftelse, driver Capio ett förebyggande program som handlar om barns hälsa. Med projektet hoppas vi att öka kunskapen bland barn och föräldrar om vikten av bra kost och fysisk aktivitet och att erbjuda konkreta verktyg till stöd för goda mat- och rörelsevanor. .

Mamma pussar på sitt barn.

Låt oss ta hand om dig

När du listar dig väljer du vilken vårdgivare du vill vara ansluten till. Att göra ett aktivt val innebär en ökad trygghet och kontinuitet för dig som patient. Capio bedriver vård på uppdrag av flera regioner i Sverige och arbetar efter ledorden; bota, lindra och trösta. Hälso- och vårdvalet är fritt och personligt.

Vår personal

Jennie Eriksson

Barnsjuksköterska BVC

Linda Linné

Distriktssköterska BVC

Constance Lövefors

Biträdande verksamhetschef

Olof Tegsjö

Verksamhetschef

Jennie Öberg

Barnsjuksköterska BVC

Hanna Orlenius

Barnsjuksköterska

Sofia Svensson

Distriktssköterska BVC

Kontakta oss

Capio Barnavårdcentral Berga

Söderleden 35-37, 587 35, Linköping

På uppdrag av Region Östergötland