Barn som knyter sina skor. Barn som knyter sina skor.

Capio Barnavårdscentral Bromma Blackeberg

Välkommen till din BVC i Bromma. Vi följer ditt barns hälsa, trygghet och utveckling under de första sex levnadsåren. Vi finns här för både dig och ditt barn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Så tar vi hand om ditt barn

Mamma pussar på sitt barn.

Välj oss som ditt barns BVC

Vi finns här för dig och ditt barn 0-6 år, på er resa från barnets allra första tid i livet till förskoleålder. Capios barnavårdscentraler arbetar på uppdrag av respektive region och följer de nationella riktlinjerna för barnhälsovård. Vi har även ett nära samarbete med våra vårdcentraler, där du kan få hjälp digitalt eller fysiskt när det behövs.

Vår personal

Kontakta oss

Capio Barnavårdscentral Bromma Blackeberg

Vinjegatan 8, 168 47, Bromma

Logotyp Region Stockholm På uppdrag av Region Stockholm