Barn som knyter sina skor. Barn som knyter sina skor.

Capio Barnavårdscentral Farsta

Välkommen till din BVC i Farsta. Vi följer ditt barns hälsa, trygghet och utveckling under de första sex levnadsåren. Vi finns här för både dig och ditt barn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans för friskare barn. I samarbete med Generation Pep startar Capio nu ett förebyggande program som handlar om barns hälsa. Med projektet hoppas vi att öka kunskapen bland barn och föräldrar om vikten av bra kost och fysisk aktivitet och att erbjuda konkreta verktyg till stöd för goda mat- och rörelsevanor. .

Så tar vi hand om ditt barn

Giftfria leksaker. I vårt väntrum finns bara leksaker som följer Capios riktlinjer för giftfria leksaker. Vill du veta mer om hur du kan undvika skadliga kemikalier i barnens vardag?

Mamma pussar på sitt barn.

Välj oss som ditt barns BVC

Vi finns här för dig och ditt barn 0-6 år, på er resa från barnets allra första tid i livet till förskoleålder. Capios barnavårdscentraler arbetar på uppdrag av respektive region och följer de nationella riktlinjerna för barnhälsovård. Vi har även ett nära samarbete med våra vårdcentraler, där du kan få hjälp digitalt eller fysiskt när det behövs.

Vår personal

Carina Almqvist

Verksamhetschef

Camilla Lagergren

BVC-sjuksköterska Tillgänglig måndag-onsdag kl. 8.00-15.00, torsdag kl. 8.00-17.00 och fredag jämna veckor kl. 8.00-12.00. 08-604 39 71

Caroline Engman

BVC-sjuksköterska Tillgänglig måndag kl. 7.45-17.00, tisdag-torsdag kl. 7.45-16.30 08-604 39 73

Cathrine Edberg

BVC-sjuksköterska Tillgänglig måndag-torsdag kl. 8.00-16.30 och fredag kl. 8.00-14.30. 08-604 61 30

Hanna Lingonbacke

BVC-sjuksköterska Tillgänglig måndag-torsdag 8.30-15.30, fredag ojämna veckor 8.00-12.00 08-604 39 68

Helena Hedström

BVC-sjuksköterska Tillgänglig måndag 8.30-17.00, tisdag och onsdag 8.00-16.00, torsdag 8.30-17.00, fredag ojämna veckor 8.30-12.00 08-604 39 76

Sara Porseteg

BVC-sjuksköterska Tillgänglig måndag kl.8.00-17.00, tisdag-torsdag kl. 8.00-16.00 och fredag kl. 8.00-15.00. 08-604 61 70

Ulrika Olausson Sjögren

BVC-sjuksköterska Tillgänglig måndag 8.00-17.00, tisdag-torsdag 8.00-16.00 och fredag 8.00-14.30. 08-604 39 74

Thais Andersson

Barnsjuksköterska Tillgänglig tisd-torsd 8-16.30, fredag 8-14.30 08-555 554 15

Anette Ohlsson

BVC-sjuksköterska Tillgänglig måndag-torsdag kl. 8.00-17.00 och fredag ojämna veckor kl. 8.00-12.00 08-604 39 72

Kontakta oss

Capio Barnavårdscentral Farsta

Farstagången 24, 2 tr, 123 47, Farsta

Logotyp Region Stockholm På uppdrag av Region Stockholm