Barn som knyter sina skor. Barn som knyter sina skor.

Capio Barnavårdscentral Grästorp

Välkommen till din BVC i Grästorp. Vi följer ditt barns hälsa, trygghet och utveckling under de första sex levnadsåren. Vi finns här för både dig och ditt barn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Mamma med barn på lekplats.

Vi är en del av Familjehuset Agera

Välkommen till Familjehuset Agera. Vi bedriver hälsofrämjande arbete och förebyggande stöd till familjer i Grästorp. Familjehuset verkar också för att stärka samverkan mellan socialtjänst, öppen förskola, BHV, folktandvård och skola.

Så tar vi hand om ditt barn

Mamma pussar på sitt barn.

Välj oss som ditt barns BVC

Vi finns här för dig och ditt barn 0-6 år, på er resa från barnets allra första tid i livet till förskoleålder. Capios barnavårdscentraler arbetar på uppdrag av respektive region och följer de nationella riktlinjerna för barnhälsovård. Vi har även ett nära samarbete med våra vårdcentraler, där du kan få hjälp digitalt eller fysiskt när det behövs.

Vår personal

Tina Hogbäck

Verksamhetschef

Maria Avellán

BVC-sköterska

Jenny Gustavsson

BVC-sköterska

Kontakta oss

Capio Barnavårdscentral Grästorp

Jon Jespersgata 28, 467 31, Grästorp

Regionlogotyp Västra Götalandsregionen På uppdrag av Västra Götalandsregionen