Barn som knyter sina skor. Barn som knyter sina skor.

Capio Barnavårdscentral Haga

Välkommen till din BVC i Örebro, Haga. Vi följer ditt barns hälsa, trygghet och utveckling under de första sex levnadsåren. Vi finns här för både dig och ditt barn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Så tar vi hand om ditt barn

Mamma pussar på sitt barn.

Välj oss som ditt barns BVC

Vi finns här för dig och ditt barn 0-6 år, på er resa från barnets allra första tid i livet till förskoleålder. Capios barnavårdscentraler arbetar på uppdrag av respektive region och följer de nationella riktlinjerna för barnhälsovård. Vi har även ett nära samarbete med våra vårdcentraler, där du kan få hjälp digitalt eller fysiskt när det behövs.

Vår personal

Erika Brodin

BVC-sjuksköterska Samtalsbokning. Ledig fredag jämna veckor, övrig tid lämna meddelande. 019-602 44 75

Ulla Paulsson

BVC-sjuksköterska Samtalsbokning. Ledig fredagar ojämn vecka, övrig tid lämna meddelande. 019-602 44 71

Malin Svensson

BVC-sjuksköterska Samtalsbokning. Ledig onsdagar, övrig tid lämna meddelande. 019-602 44 73

Lena Frändberg

Verksamhetschef

Under samma tak

Kontakta oss

Capio Barnavårdscentral Haga

Skäpplandsgatan 31-33, 703 46, Örebro

På uppdrag av Region Örebro län