Barn som knyter sina skor. Barn som knyter sina skor.

Capio Barnavårdscentral Johannelund

Välkommen till din BVC i Johannelund. Vi följer ditt barns hälsa, trygghet och utveckling under de första sex levnadsåren. Vi finns här för både dig och ditt barn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Så tar vi hand om ditt barn

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling under barnets 6 första levnadsår. Här ingår rådgivning, hälsokontroller, vaccinationer o.dyl. Vi på Capio Barnavårdscentral Johannelund utför även tympanometri efter öroninflammation och behandling av sängvätning hos barn över 6 år.

Mamma pussar på sitt barn.

Välj oss som ditt barns BVC

Vi finns här för dig och ditt barn 0-6 år, på er resa från barnets allra första tid i livet till förskoleålder. Capios barnavårdscentraler arbetar på uppdrag av respektive region och följer de nationella riktlinjerna för barnhälsovård. Vi har även ett nära samarbete med våra vårdcentraler, där du kan få hjälp digitalt eller fysiskt när det behövs.

Vår personal

Heléne Johansson

Distriktssköterska

Marie Ahlström

Distriktssköterska

Andrej Vindels

Distriktsläkare

Lars Nilsson

Distriktsläkare

Kontakta oss

Capio Barnavårdscentral Johannelund

Skogslyckegatan 5 B, 587 26, Linköping

På uppdrag av Region Östergötland