Barn som knyter sina skor. Barn som knyter sina skor.

Capio Barnavårdscentral Rågsved

Välkommen till din BVC i Rågsved. Vi följer ditt barns hälsa, trygghet och utveckling under de första sex levnadsåren. Vi finns här för både dig och ditt barn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Så tar vi hand om ditt barn

Mamma pussar på sitt barn.

Välj oss som ditt barns BVC

Vi finns här för dig och ditt barn 0-6 år, på er resa från barnets allra första tid i livet till förskoleålder. Capios barnavårdscentraler arbetar på uppdrag av respektive region och följer de nationella riktlinjerna för barnhälsovård. Vi har även ett nära samarbete med våra vårdcentraler, där du kan få hjälp digitalt eller fysiskt när det behövs.

Vår personal

Mitra Liaghat

Verksamhetschef

Christina Guerrero

Specialistsjuksköterska Barn och Ungdom 08 555 680 71

Kontakta oss

Capio Barnavårdscentral Rågsved

Rågsvedsslingan 12 B, 124 65, Bandhagen

Logotyp Region Stockholm På uppdrag av Region Stockholm