Barn som knyter sina skor. Barn som knyter sina skor.

Capio Barnavårdscentral Sävedalen

Välkommen till din BVC i Sävedalen. Vi följer ditt barns hälsa, trygghet och utveckling under de första sex levnadsåren. Vi finns här för både dig och ditt barn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Så tar vi hand om ditt barn

Mamma pussar på sitt barn.

Välj oss som ditt barns BVC

Vi finns här för dig och ditt barn 0-6 år, på er resa från barnets allra första tid i livet till förskoleålder. Capios barnavårdscentraler arbetar på uppdrag av respektive region och följer de nationella riktlinjerna för barnhälsovård. Vi har även ett nära samarbete med våra vårdcentraler, där du kan få hjälp digitalt eller fysiskt när det behövs.

Vår personal

Anna Rindeskär

Verksamhetschef

Daniella

Barnsjuksköterska Var god tala in ett meddelande om du inte får något svar, så ringer vår BVC-sjuksköterska upp dig. 031-340 22 03

Linda

BVC-sjuksköterska Var god tala in ett meddelande om du inte får något svar, så ringer vår BVC-sjuksköterska upp dig. 031-340 22 05

Philip Wilmar

Barnläkare

Rubina Manukyan

Specialist i allmänmedicin

Tillsammans för friskare barn. I samarbete med Generation Pep startar Capio nu ett förebyggande program som handlar om barns hälsa. Med projektet hoppas vi att öka kunskapen bland barn och föräldrar om vikten av bra kost och fysisk aktivitet och att erbjuda konkreta verktyg till stöd för goda mat- och rörelsevanor. .

Under samma tak

Kontakta oss

Capio Barnavårdscentral Sävedalen

Vallhamra Torg, 433 65, Sävedalen

Vi använder oss av Tillgänglighetsdatabasen (TD), som erbjuder information om tillgänglighet kring och i våra lokaler.

Via Tillgänglighetsdatabasen får du en beskrivning av våra lokaler; entré, trappor och hissar, trösklars höjd, dörröppningars bredd, dörrhandtags placering och annat som kan vara till hjälp för dig med funktionsnedsättning. Informationen illustreras med bilder.

Tillgänglighetsdatabasen är ursprungligen framtagen av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, den samlade funktionshindersrörelsen i Västsverige i samverkan med företag och kommuner i Västra Götaland. 

Regionlogotyp Västra Götalandsregionen På uppdrag av Västra Götalandsregionen