Barn som knyter sina skor. Barn som knyter sina skor.

Capio Barnavårdscentral Tyresö Strand

Välkommen till din BVC i Tyresö Strand. Vi följer ditt barns hälsa, trygghet och utveckling under de första sex levnadsåren. Vi finns här för både dig och ditt barn.

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans för friskare barn. I samarbete med Generation Pep, en del av Kronprinsessparets Stiftelse, driver Capio ett förebyggande program som handlar om barns hälsa. Med projektet hoppas vi att öka kunskapen bland barn och föräldrar om vikten av bra kost och fysisk aktivitet och att erbjuda konkreta verktyg till stöd för goda mat- och rörelsevanor. .

Så tar vi hand om ditt barn

Vår personal

Annika Eriksson

Verksamhetschef

Kontakta oss

Capio Barnavårdscentral Tyresö Strand

Videvägen 76, 135 60, Tyresö

Regionlogotyp På uppdrag av Region Stockholm